Lezing “Devolutie een vergeten Evolutie” in boekvorm. Digitale uitgave wordt verwacht.

Vergeten zaken in een breder kader bezien. Onderzoeks rapportage ruwe versie.

Onderzoeksgebied: Verlengde schedels en aanverwante verschijnselen, welke zich over de gehele aarde hebben verspreid,

die zich anno 2015 nog vaag als echo doen naklinken in diverse religie's en of mystieke scholen.

All text- rights reserved to:

Text © 2013 2015

Free-floating.com

Other Copyrights

Pictures used in this article on the web are used within fair use copy rights “educationary use”, becouse of a very different and original vieuw on our ancient history of human development on Earth, and of development of diverse culture's around the globe.The digital pics taken from several website's on the net wil be { if possible} accompanied by the link to the site the pics were taken from.

If a “paper printed book” ore “hard copy”version of this work ever appears in this world than, pictures that appear on this site wil be drawn by the author ore other artists.

Kleipoppetjes

vreemd maskerEnki Nibiruaan.

WetenschapperEcht of hoax, Fiji Mermaid.
Boek cover ontwerp digitale uitgave. © 9 okt 2015

Ik kan mijn werk binnen mijn veld alleen doen, omdat ik sta op de schouders van reuzen die voor mij kwamen.


Eventuele hoofdstuk indeling:

Over de schrijver.

voorwoord.

Inleiding.

Hoofdstukken: 1 tm 14

1. Devolutie een vergeten Evolutie. ( goden genaamd Annunaki ).

2. Technologie in de oudheid. ( devolutie van en in ons geheugen.).

3. De Annunaki, Olmeken, Maya's.( oorsprong van bloedrituelen) en Paaseiland.

4. De Annunaki en de Egyptenaren. ( symbolen van macht ).

5. De Annunaki en Afrikaanse maskers.

6. De Annunaki en de Chinesen. / Antiek Azie.

7. De Annunaki en Australie. ( Dreamtime )

8. De Annunaki en Mexicaanse onbegrepen zaken.

9. Diverse religieuse verbanden.

10 De platte Aarde en Atlantis myhten. , en mythen van vernietiging .

11. De erfenis van de Annunaki,( Huidig westers systeem van overheersende macht. )

11 B.De wapens van de Annunaki. ( wereldwijd aangelegd netwerk van pyramide-wapen-systemen of pyramide klimaat aanpassings systemen)

12. Buitenaardsen, aanwijzingen van andere genetische kruisingen van Nibiruanen en andere rassen.

13. Nieuw ontdekte feiten, en anomalieen op zowel de Maan als Mars. (..Waarom heeft de NASA diverse foto's ge-airbrusht? Voordat foto's aan het publiek getoond mochten worden, NASA is een publieke organisatie die door een militair apparaat bestuurd wordt, dus “ need to know” operations, en wij gewone burgers hebben geen “ need to know: clearance).

Over de schrijver

Ivo Keers is van origine Natuurgeneeskundig therapeut met een wetenschappenlijke vooropleiding, daarbij waren de exacte vakken zijn favorieten, met name Natuurkunde, waarbij de kennis over atomen etc hem intrigeerde, dit had ook een link met Scheikunde en Biologie, enkel toen de Natuurkunde-lessen over Quantumfysica begonnen, wat hem zeer interigeerde en intereseerde, was het totale aanbod van de opleiding eigenlijk afgelopen, en kon hij zijn diploma in ontvangst nemen. Later heeft hij door zelfstudie zichzelf meer in de Quantumfysica weten te verdiepen. Hij is een zeer kritisch onderzoeker, tevens electronisch musicus, en houd zich bezig met theoretische alternatieve archeologie. Net als Charles Darwin heeft hij een reis ondernomen, enkel was die reis niet in de buitenwereld ondernomen , maar voerde de reis naar binnen, naar de spirituele dimensie welke wij als mens allen hebben, naast de emotionele, en materiele dimensie. Hij noemt het ook wel “ in contact komen met het genetisch geheugen, of morfogenetische veld”, welk Rubert Sheldrake aangeeft in zijn werk. Gewapend met een dosis gezond verstand, ondersteund door een open visie, en gevormd door de Chinese filosofieën, denk en zienswijzen die bij de traditionele Chinese acupunctuur behoren, kon hij diverse zaken naast elkander leggen en verbanden zien die onzichtbaar lijken te zijn voor anderen. Ook beziet hij diverse “alternatieve” denkrichtingen met een wetenschappelijk en zeer kritisch oog. Door zijn wetenschappelijke en alternatieve opleidingen is hij in staat om zowel rationele als door de huidige wetenschap aangegeven “irrationele zaken”, binnen een rationeel verklaarbaar kader een plaats te geven. Dit rationele denk-kader bevindt zich in het midden welke ook wel “ de gulden snede:” wordt genoemd. Het is een overstijgend denkkader welk zich buiten de huidige kaders beweegt. In zijn werk is het woord “ Devolutie” (regressie en vervorming van informatie), het sleutelwoord.

Over dit werk vertelt hij zelf : “ Dit schrijven is geheel niet in de lijn met waar ik in opgeleid ben ( wetenschappelijke opleiding en alternatieve geneeswijzen ), of wat ik goed kan , ( massage technieken en muziek maken ). De schone kunst van het schrijven heb ik in geen enkele opleiding genoten. Schrijven ligt mij niet, ik ben er niet goed in, maar daar het wel een mogelijkheid in zich heeft, om zowel een idee beter vorm te geven als een idee te verspreiden in de wereld, is datgene waar ik het minst goed in ben, op dit moment in mijn leven, mijn uitdaging geworden. Het is een uitdaging die ik eerst met enorme tegenzin aanging, maar naarmate het werk vorderde, werd ik gegrepen door de vele zich aandoende vernieuwende inzichten die mij ten deel vielen, en vallen, en die ik wens te delen met de mensheid. Door het schrijven en het tegelijkertijd lezen van extra studieboeken en door het bijeenzoeken van fotomateriaal middels internet, gaf het mij meer inzicht in de complexiteit van vele gebeurtenissen in de oudheid tot voor de zondvloed, ofwel tot voor het einde van de laatste ijstijd. Het verhaal wat oa W.Witteveen en Z.Sitchin opgegraven hebben, is enorm complex, en is niet ( één twee drie ) binnen ons huidig rationeel wetenschappelijk kader in te delen. Mede daar wij als “rationeel” denkende mensen diverse “alternatieve” denkwijzen uitsluiten en bestempelen als niet wetenschappelijk aantoonbaar verklaard. Toch blijven er zich { met een modern woord gesproken} superveel materiele bewijzen opstapelen. De huidige wetenschap weet er zich geen raad mee en verzet zich hevig tegen nieuwe ideen. Ook vele aanwijzingen voor leven wat zich ooit op andere planeten van ons zonnestelsel heeft ontwikkeld, worden door de huidige wetenschap opzij gezet, en niet in de mainstream media gebracht. Ik ben van mening dat uiteindelijk de wetenschappers die zich verzetten zich zullen aansluiten bij een meer volwassen en rijper inzicht in de geschiedenis van de mensheid. Dit is enkel een logisch proces wat zich in de loop der eeuwen afspeelt. Vöor de reis die Columbus ondernam was de aanname dat de Aarde plat was, na de reis van Columbus kwam er een ander denkbeeld in zicht. De Aarde is ook voor ons moderne mensen niet langer plat meer. Wat de consequenties zijn die daarmee gepaard gaan hoop ik in mijn werk duidelijk te kunnen maken.

Voorwoord.

Gedurende het schrijven van dit werk gestart in 1992 met een muzikaal werk getiteld “Astray”, welk een maatschappelijk kritisch georienteerd muzikaal onderzoeksproject-werk was, welk betekent :, “het afwijken van een of een zeer vertrouwd en begaanbaar maatschappelijjk aanvaard pad”, ben ik diverse voor ons als afwijkende visie's gaan onderzoeken. Hiermee heb ik mijzelf verder buiten de algemeen aanvaarde denkkaders of denkpaden ontwikkelt. Eigenlijk was dit proces al veel eerder rond mijn 12e levensjaar gestart. Met dit project :”Astray” wist ik in de opvolgende jaren meer en meer kennis te vergaren via de niet officieel aanvaarde wegen zoals oa internet, en ik wist op de opeenvolgende jaren mijn kennis om te zetten op een creatieve wijze naar diverse muzikale werken. Hierbij kon ik als creatief componist de vrijheid genieten van de fantasie die met muzikale vrijheid gepaard gaat. Doch naarmate mijn onderzoek vorderde kon ik mijzelf minder en minder een creatieve benadering veroorloven. In de loop van mijn onderzoek werd de fantasie meer en meer vervangen door realiteit, en kwam ik meer en meer in oog te staan met diverse vraagstukken en mysterieen die de huidige wetenschap tot op de dag van vandaag niet kan {of wenst) op te lossen. Wellicht kan mijn, in deze tijd door de wetenschap als onbeduidend aangemerkte visie, een bijdrage leveren aan het bewustzijn van de mensheid in het algemeen.

Eerst dat ik in 2014 mijn werk als lezing in een logisch consistent verhaal samen had gebracht, werd ik begin 2015 gewezen op andere werken zoals van Zecharia Sitchin ( De twaalfde planeet ), Jim Marrs ( Regeren vanuit het duister ), welk ik als eerste had gelezen, waarbij Jim Marrs ook een hoofdstuk heeft geschreven over Nibiru verwijzend naar het werk van oa Sitchin. Ik had eerder nog nooit van die schrijvers gehoord en daardoor ook niet op internet opgezocht, en niemand in mijn directe omgeving heeft ooit een van die schrijvers genoemd, of mij gewezen op het werk van die schrijvers. Door het werk als vrijwilliger in een bibliotheek, maar ook door het bezoeken van lezingen op alternatief gebied, kwam ik deze schrijvers op het spoor, en heb ik deze schrijvers in 2015 kunnen lezen. Deze werken zijn voor mij als het cement in een bouwwerk wat de verschillende losse delen die ik gedurende de afgelopen 20 jaar met diverse muziekprojecten heb onderzocht, met elkaar verbindt. Ik ben mij bewust dat ik als electronisch musicus een behoorlijke creatieve vrijheid heb aangaande historische gebeurtenissen, maar ik ben mij ook bewust dat:: ik naarmate ik mij met minder creatieve zaken bezig houdt, ik mij meer dien te verdiepen in de wetenschappelijke kennis van nu, die aanwezig is. Ik heb het geluk dat ik diverse moderne tv uitzendingen heb vastgelegd in een tv archief, waaruit ik zeer nuttige informatie weet te putten. Informatie die ik anno 2015 eigenlijk niet meer tegenkom op de gewone Nederlandse zenders.Overigens is er door de Mesopotamische kleitabletten veel bekend over de Euraziesche streek van de Aarde, hoewel Sitchin veel heeft aangegeven mist er ook nog informatie, met name dat de Nibiruanen ook op het Amerikaanse continent actief zijn geweest, zowel voor de zondvloed als daarna. Diverse door watererosie aangetaste bouwwerken of pyramiden geven aan dat die voor de zondvloed gebouwd zijn, en momenteel volkomen verwoest in een droge woestijn te bezoeken zijn. Vaak worden deze bouwwerken als “tempel van de zon “ aangeduid. Ook diverse overleveringen vanuit de antieke Maya's zowel gegraveerd in steen als in diverse “ bloedige rituelen”, geven een algemeen beeld weer, welk aansluit bij het beeld wat ik krijg bij het bestuderen van de werken van Sitchin.

Ik begrijp dat indien het een en ander zomaar, plomt, zonder context aan andere mensen aangegeven wordt, dat de algemene reaktie iets zal zijn in de trent van : ” die gast is geheel niet goed bij zijn hoofd”. Ik daag hierbij eenieder dan ook uit om mijn werk te bestuderen, en de diverse zaken die ik als visueel georienteerd persoon aandraag, waarbij ik dus informatie gegeven vanuit een foto of een picture gepubliceerd op internet, goed kan analiseren, goed te beschieten met steekhoudende tegenargumenten. Ik ben een zeer openstaande persoonlijkheid, en indien de argumenten gepresenteerd werkelijk steekhoudend zijn, dan ben ik bereid om mijn visie te herzien. Daarbij denk ik niet aan Gallileo, die onder druk van de Kerk, zijn visie moest herzien, maar daarbij denk ik aan zeer objectieve wetenschappelijk aangetoonde tegenargumenten, welke mijn visie kunnen weerleggen. Overigens wordt mijn visie ondersteund door het werk welk Zacharia Sitchin heeft verricht, maar wordt zijn werk onderschat door de huidige wetenschappelijke mentaliteit. Iets meer over Z Sitchin.(1920-2010) One of the few scholars able to read and interpret ancient Sumerian and Akkadian clay tablets, Zecharia Sitchin based his bestselling book”The 12th Planet” on texts from the ancient civilizations of the Near East. Drawing both widespread interest and criticism.

Hoewel andere schrijvers de vertalingen van Zecharia Sitchin soms veranderen, of uit hun verband trekken, daar zijn vertalingen van de kleitabletten gewoon “te absurd “ klinken en /of “te absurd” zijn voor ons huidig wetenschappelijk paradigma, neem ik zonder oordeel hetgene wat Sitchin aangeeft aan, en bekijk ik in hoeverre ik het met mijn eigen onderzoek kan verenigen, of niet. Naarmate ik meer over het werk, welke Zecharia Sitchin heeft verzet, lees, begin ik ook meer te begrijpen waarom deze kennis nog steeds niet bekend is, de kennis is voor ons huidig paradigma te bizar, zeer vergelijkbaar met de theorie dat de Aarde rond is in de tijd dat iedereen de aanname had dat de Aarde plat is. Ik ben mijzelf zeer bewust dat de diverse ideen die ik in mijn werk postuleer en deel met de mensheid, dat die zowel reguliere wetenschappers, als alternatieve mensen zwaar tegen de borst zullen stuiten. De visie van Charles Hapgood ( Aardkorst is om de polen heen gedraait en Noord en Zuid zijn van plaats verwisseld ) ondersteun ik totaal niet. Overigens zijn er zeer oude landkaarten die de wereld zelfs van voor de zondvloed, of einde van de ijstijd aangeven, waar Noord en Zuid, nog precies zo zijn als dat we ze vandaag kennen. Dit spreekt het idee van Hapgood ook tegen. Ook kan ik mij niet verenigen met de algemene theorie van het verzonken continent”Atlantis”. ( ondersteun ik ook totaal niet ). Tijdens mijn Natuurgeneeskundige praktijkdagen heb ik mensen ontmoet die er heilig van overtuigd waren dat zij in een vorig leven in het zogenoemde “Atlantis” leefden. In mijn verhaal geef ik aan dat het “Atlantis”, eigenlijk nooit werkelijk bestaan heeft. Mede hierdoor heb ik tijdens mijn lezingen diverse alternatief georienteerde mensen zwaar tegen de borst gestuit. Ik ben nu 48 ( 2015 ) en ben inmiddels zeer bekend met dat soort reakties. Ik ben na diverse gesprekken met verschillende mensen eigenlijk tot de conclusie gekomen dat mensen tegenwoordig diverse mythen of een geloof in een mythe nodig hebben, of noodzakelijk vinden. Afkerende reakties storen mij momenteel geensinds meer, daar ik weet dat ik werk op de gulden snede van ratio en gevoel. ( ook wel het midden tussen wetenschap en geloof of filosofie ). Mijn gevoel is mijn kompas, geeft een richting aan, mijn ratio geeft mij aan dat ik informatie op diverse manieren dubbel of meer dan dubbel dien te checken, of dien na te gaan via meerdere bronnen. Mijn visie, op veelal alternatieve zaken, strookt zeer vaak niet met alternatieve visie's, die middels boeken zijn gepostuleerd, en voor de reguliere wetenschap zijn mijn visie's nog veel te absurd. Dit is wellicht ten allen tijden helaas de tragedie van de gulden snede of van diegene die de gulden snede bewandelen.Desalnietemin valt mijn werk binnen de zogenoemde “Grenswetenschap”.

Ik wil de lezer in dit schrijven uitnodigen om met mij binnen te treden in het middengebied van mijn persoonlijke ontdekkingstocht. Ik neem u mee naar een visie waar de tegenwoordige zogenoemde “mysterieen,” van onze tijd, een logische plek kunnen vinden in een veel breder paradigma. In mijn werk beschrijf ik ook af en toe korte zijstraatjes in mijn denken, waarbij ik niet noodzakelijkerwijs alles wat daaruit voortvloeit hoef te weten. Dit is indien dat buiten mijn mogelijkheden ligt, wellicht aan andere individuen of generaties om dat te onderzoeken. Ik meen dat een ieder individu persoonlijk zijn voordeel kan doen met hetgene ik aangeef binnen mijn werk.Inleiding

In de huidige wetenschappelijke opvattingen hebben we het idee dat eigenlijk alles al ontdekt is. De wereld is door de wetenschap verklaard, het zonnestelsel is ontdekt, en we hebben het atoom tot in de kleinste details blootgelegd. Alle vragen zijn beantwoord, wat valt er nog te ontdekken, is er nog iets spannends te doen? of zijn er nog zaken die wij niet weten. We hebben ons een wetenschappenlijk kader aangemeten, en die heeft op al onze vragen een antwoord. Alhoewel:? zijn al onze vragen wel beantwoord? ...Als je goed openminded rondsnuffelt op het huidige internet, dan blijven er behoorlijk veel vragen onbeantwoord openstaan. Onze westerse geschiedenis laat ons zien dat we het vaak bij het verkeerde eind hebben, en die inzichten breken juist door op momenten dat we er vrijwel 99,9 % zeker van zijn dat de wereld verklaarbaar en begrijpelijk is. Een voorbeeld: De aarde is plat, als een pannenkoek, dit wereldbeeld is heel lang mede door het Christendom bepaald. Hoe dit wereldbeeld is ontstaan daar kom ik later in dit schrijven op terug. In vroeger tijden dachten we dat als we met een boot naar de rand van de aarde zouden varen we over de rand heen zouden vallen in het grote niets !. Nu lachen we om dat idee, eeuwen geleden was dat de wereld die wij kenden. Er waren ontdekkinsreizigers voor nodig om te bewijzen dat de aarde rond was.(1492 Columbus.) Toen dat was aangetoont waren er nog vele strubbelingen nodig voordat dat wereldbeeld algemeen aanvaard was. Een ander voorbeeld, de zon draait om de Aarde, de Aarde is het middelpunt waar alles omheen draait. Ook dit was een aanname die lange tijd stand heeft gehouden. Copernicus ( 1473-1543 ), plaatste de zon in het centrum. Daar hij zich zeer bewust was van de macht van de kerk, publiceerde hij zijn bevindingen op zijn sterfbed. Toch moest Galilei, die veel later geboren was na Copernicus ( 1564-1642) , en die later in zijn leven met zijn waarnemingen het heliocentrisch model, oftewel de bevindingen van Copernicus aangaande het universum bewees, moest zijn waarnemingen voor de kerk herroepen.! De kerk was in die tijd zijn macht aan het herwinnen, gelukkig weten we momenteel beter.( de Aarde draait om de zon )!. [ Copernicaanse wereld visie !] Maar ondanks onze vooruitgang zijn er nog vele aanname's waar we heilig in geloven!. Welke aanname's kunnen we verzinnen die we tegenwoordig nog moeten veranderen? Bijvoorbeeld, de aanname dat wij de enigste inteligent levende wezens in dit universum zijn, of de aanname dat er in de prehistorie van de mensheid geen ingewikkelde technologie aanwezig was, technologie die de huidige technologie evenaarde of zelfs oversteeg. Het veranderende wereldbeeld van een platte Aarde naar het wereldbeeld van een bolle Aarde, was een nieuw denkraam of paradigma. De huidige staat waarin de mensheid zich bevindt vraagt van ons opnieuw om onze huidige vastgeroeste denkkaders te overstijgen, en een nieuw paradigma te ontwikkelen. Vele mensen vinden een nieuw paradigma bedreigend, het zou onze maatschappij omver gooien, en alles afbreken. Ik ben van mening dat een nieuw paradigma iets toevoegt, en meer betekenis en inhoud kan geven aan het huidige denkraam. Diverse huidige mysterieen krijgen daarbinnen een breder kader waarin datgene wat nu een mysterie is, logisch en rationeel een plaats kan krijgen, zonder enige wazigheid, maar duidelijk en helder bezien binnen de rationele denkmogelijkheden en rationele denk-kaders van vandaag. In dit schrijven ga ik niet in op preciese jaartellingsduidingen, mede daar jaartellingen voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Het gaat er mij om, een verhaal weer te geven, wat in de loop der tijden verloren is gegaan, maar waarvan diverse beelden wereldwijd, vaak door de tijd onherkenbaar vervormd zijn, en in diverse sagen, mythen, beelden en kunstuitingen zijn overgebleven. Die beelden zijn dus vervormd en worden, in een voor ons onherkenbare beeldtaal doorgegeven. Enkel wij moderne mensen herkennen deze antieke oude beelden niet meer maar reageren daar onbewust wel op. Vaak kunnen we die beelden vinden in esoterische werken, binnen religieuse kunst uitingen, in onbegrepen archeologische vondsten, of in door ons in de huidige tijd onbegrepen antieke kunstuitingen.

Vanuit het zeer verre verleden zijn er sporen op onze Aardbodem achtergebleven, zoals de diverse oude tempels, pyramiden, en restanten van oude beschavingen. Diverse grottekeningen die wij niet weten te plaatsen in de geschiedenis van de mensheid, geven ons aan dat we ons denkkader dienen te vergroten, en de oude door onze moderne media als mysterieus aangegeven zaken in een breder licht moeten zien. De vraag die we ons mogen stellen is: " hebben we al die zaken in hun betekenis wel goed begrepen?" , of hebben we hetgene wat niet te rijmen valt met onze huidige opvatting maar gewoon weggezet, als niet wetenschappelijk of pseudo wetenschap. Diverse overleveringen in beeld en woord, geven ons een heel andere reconstructie van het zeer verre verleden. Ook oude volklore, en overleveringen, helpen ons om het oude verleden te reconstrueren. Het vraagt van ons mensen wel een beginnershouding, een houding waarbij we openstaan en de moed hebben om waar te nemen zonder oordeel. Het vergt uiterst nauwkeurige observatie, en waarneming, een afbeelding verteld ons meer dan 1000 woorden. We hebben een verstand nodig welke kan zien zonder dat er lagen tussen aanwezig zijn over wat we graag wénsen te zien. Dit schrijven gaat over devolutie, een vergeten evolutie. Ooit hebben wij hier op aarde kennis gehad van diverse zaken die in de loop van de mensenlijke geschiedenis vergeten zijn, of door de geschiedenis vernietigd zijn, denk daarbij bijvoorbeeld aan de kennis die was opgeslagen in de bibliotheek van Alexandrië. Maar ook zaken die door de mensheid van een betreffende tijd niet goed begrepen zijn ( zaken van voor de zondvloed ). Ook in onze tijd zijn er veel zaken niet goed begrepen, zaken die onderzoek vergen, zaken die vragen opwerpen. Diverse vragen die mij zijn opgeworpen hoop ik in dit werk binnen een begrijpbaar kader duidelijk te krijgen. Wat eenieder met mijn informatie daarna doet, is zijn of haar individuele beslissing. Enkel de evolutie is niet tegen te houden. Dit betekent dat de kennis zich als een olievlek gaat verspreiden, waarbij er meer mensen onafhankelijk onderzoek gaan doen, en mijn werk ofwel gaan tegenspreken, of met meer nieuwe archeologische vondsten kunnen ondersteunen. Dit totdat er een kantelpunt in het bewustzijn van de mensen ontstaat, en het bewustzijn ontstaat wat wellicht het huidige welk ik heb overstijgt. “ This is just the beginning “ .1. Devolutie een vergeten Evolutie. ( goden genaamd Annunaki welks naam vrij vertaald iets is als: zij die van de hemelen naar de aarde kwamen) Door mij vanaf 20 juli 2015 Nibiruanen genaamd.( bewoners van Nibiru , extreme buitenplaneet in ons zonnenstelsel ).

Even het begrip devolutie wat beter duiden, devolutie is evolutie achteruit, dat wil zeggen geen in de loop van de tijd evoluerend gegeven, maar een in de loop van de tijd achteruitgaan, en of verdwijnen van bijvoorbeeld bepaalde biologische karaktereigenschappen bij biologische wezens. Maar devolutie kan ook optreden in diverse kunstuitingen, archeologie, piramidebouw, overleveringen, verhalen sagen en mythen. Het is vergelijkbaar met een experiment waarbij 30 mensen in een kring zitten, en elkaar een bepaalde zin in het oor doorfluisteren, de 30e persoon heeft vaak een hele andere zin ontvangen dan de eerste persoon had doorgegeven.

Als we het over evolutie hebben dan krijgen we meteen 1 man in beeld, Charles Darwin. Met zijn Origin of Spieces legde hij de grondvesten voor de Evolutie theorie, die wij algemeen aanhangen. Die evolutie theorie is wetenschappelijk goed onderlegt en “valid” .Toch is er wetenschappelijk gezien, bij de ontwikeling van de mens een blijvende zogenoemde "missing link". Deze missing link is hardnekkig en tot op heden niet opgelost. Indien wij als mensheid een breder paradigma ontwikkelen en de consekwenties die daarmee gepaard gaan kunnen aanvaarden, dan is deze missing link evenals diverse andere voor onze huidige mensheid als “mysterie” aangeduid iets, op te lossen. Het nieuwe denkraam vereist dat we een aantal van onze huidige overtuigingen kunnen, nee moeten loslaten, dat is natuurlijk beangstigend. Veel mensen zijn zo vergroeit met onze huidige overtuigingen dat het moeilijk is om dat los te laten. Dit is naar mijn idee een natuurlijk proces waar de mensheid van vandaag doorheen moet gaan, evenzo als de mensheid van het idee van de platte aarde welke het middelpunt van het universum zou zijn, over moest gaan naar het idee van een ronde aarde die nota bene om de zon heen draait. Met dit gegeven in het achterhoofd heb ik onder andere diverse mythen aan mijn onderzoek onderworpen. Hoewel in vroeger tijden rond 1600 het slechts enkele mensen gegeven waren diverse andere ideeen ontwikkelden, is in de huidige tijd met internet en de diverse sociale media het mogenlijk dat vele mensen met gelijkende ideeen elkaar ontmoeten via internet “ website's, en social media”. Het verschil met het verleden is dat meerdere mensen nu daarmee direct hun ideeen kunnen delen.

In boeken van oude culturen kwam ik mythen van de vogelmannen tegen, zowel in verhalen als op afbeeldingen van oude potten als op afbeeldingen in rotsen gekerft, en elders vond ik diverse maskers uit Afrika, en tevens vond ik een masker van onbekende origine, gevonden in Ubeid uit het antieke Sumerië, het gebied rond de Tygris en de Eufraat, welke het huidige Irak omvat. Al die verschillende maskers die ik aantref, hebben diverse zaken gemeen, met name de lange smalle hoofdvorm, de neuslijn en de scheve ogen. Gedurende mijn verdere onderzoek naar mysterieën van deze tijd, kwam ik vreemd gevormde schedels tegen die in een museum in Peru te zien zijn. Ook kwam ik vreemde kleifiguurtjes tegen met grote scheef staande ogen, en het vreemd uitziende masker uit Ubeid, die eveneens grote scheefstaande ogen vertoonde ( fig 1a 2a en 3a ), ik begon diverse overeenkomsten te zien. Hoewel de diverse afbeeldingen van het masker en de kleifiguurtjes, die ik bestudeerde, van ongelijke groote waren, ben ik diverse afbeeldingen met elkaar gaan combineren, en ben ik gaan kijken of het oude masker overeen zou kunnen komen met een hoofd van een van de klei poppetjes en de schedels in het museum in Peru. Waren er overeenkomsten te vinden? Om de lezer goed mee op weg te kunnen nemen geef ik de figuurtjes eerst weer, beschrijf ik vanuit observatie van de diverse afbeeldingen wat ik zie, en geef ik een voorlopige conclusie.

Ruimte voor Fig 1a, 2a, 3a. Linkje naar Free-floating

fig 1a....fig 2a.....fig 3a ..De schedel: [fig 1a] Als we nu eerst de schedel bestuderen, en kijken naar de meest opvallende kenmerken, dan kunnen we een aantal zaken waarnemen en constateren. We zien bij [A] een rand, wellicht een aanhechtingsrand van spieren of bindweefsel.De tanden staan voorin de kaak [ B] wijzen wat naar voren toe, en lopen anders dan bij ons huidig gebit. Op het voorhoofd [C] zijn 2 lobben zichtbaar, die over lijken te gaan in een soort kuiltje [D] bij de wenkbrauwregio. We zien boven de tanden een soort neusgat, welk meer vierkant is, en waarbij het lijkt alsof de ademholte, meer naar boven gericht is.

Het kleifiguurtje: [fig 2a] Als we nu inzoomen op het kleifiguurtje , en verder inzoomen op het hoofd en deze naast de schedel plaatsen. Bij het bestuderen van het figuurtje blijkt eerst dat het figuurtje veel details heeft, en dat de grote scheef staande ogen erg opvallen. Verder zien we dat bij [A] er een weefsel structuur ( kan bindweefsel zijn ) aanwezig is, die loopt vanaf het voorhoofd richting de kaak. De mond is vrij smal [B] en op het voorhoofd [C] zijn er een soort lobben aanwezig. Op het voorhoofd [D] kunnen we ook een soort van kuiltje waarnemen, tussen de ogen zien we ook een soort indeuking, dit is wellicht een ademgat, of neusholte. We zien geen neusgaten op de plaats waar wij die hebben, dus boven de mond, maar meer op het voorhoofd geplaatst. De vraag rijst, of deze kleifiguurtjes enkel een cultureel verschijnsel zijn of een afbeelding van wezens die ooit werkelijk hebben bestaan en hebben geleefd op deze planeet.

Het beschermingsmasker:[fig 3a] Als we de opvallendste kenmerken van het masker beschrijven, dan valt op dat: [A] de ogen lang zijn en scheef staan, [B] er bovenop het masker een soort lobben aanwezig zijn, tevens zien we aan een kant een soort gat [C], wellicht een ademgat. Een verstevigingslijn [D] is te zien, welke over het gehele masker loopt, en [E] diverse vreemd gevormde windingen die gehecht zijn aan het masker, wellicht een verbindingsstuk naar een ander beschermings-deel van het lichaam, ademhalings of ander apparaat.

....................................................................................................................................... Pict boven : Ufowijzer.nl

Pictures : Eerst een verlengde schedel uit Peruaans Museum en kleifiguurtje zonder masker, daarnaast met masker en schedel, daarnaast met masker doorgeschemerd, en met masker.daarna over het kleifiguurtje, tot slot een opgraving van een verlengde schedel, welk in mijn visie een latere kruising tussen Nibiruaan en Mens is, dit is te observeren aan de tandenreeks.{ eerst enkel vooraan, later ook meer richting de huidige verstandskiezen }, ( kruising tussen oermens en Nibiruaan), ook wel halfgod genoemd, eigenlijk met huidige ogen genetisch bezien 80% god { Nibiruaan } en 20% mens). Ik kan het ook Biologie les 1 kruisinghstechnieken noemen, enkel dan niet bij planten maar bij levende wezens van verschillende planeten binnen eenzelfde zonnestelsel.

De proportionele verhoudingen zijn kloppend, hoewel de foto's van de diverse figuurtjes niet in exact dezelfde richting zijn genomen. Hierdoor ontstaat in de bovenstaande observaties enig verschil. Dit houd niet weg dat de observatie aangeeft dat de schedel zich verhoud tot het kleifiguurtje, en dat het masker zich verhoud tot het kleifiguurtje en de schedel.

Voorlopige conclusie: Als we de schedel en het hoofd bij elkaar plaatsen dan kunnen we waarnemen dat de verhoudingen kloppen, dat de verhouding kaak/oogkas en voorhoofd gelijk zijn, dat er op de schedel aanhechtingspunten waarneembaar zijn die in het kleifiguurtje te zien zijn als oog-neus lijn. Ook kunnen we waarnemen dat de ademholte met grote waarschijnlijkheid tussen de ogen is geplaatst, en waar te nemen is als een soort indeuking tussen de bijde ogen in het kleifiguurtje. Het is zeer waarschijnlijk dat de kleifiguurtjes werkelijke wezens voorstelden, de gevonden schedels bevestigen het uiterlijk van de kleifiguurtjes en bevestigen dat deze wezens ooit op aarde hebben geleefd hebben en aanwezig waren op deze planeet.

Waar deze wezens vandaan kwamen blijft tot hier even een open vraag. Die vraag hoop ik later te kunnen onderzoeken, om daar een antwoordt op te kunnen formuleren. Als je observeert zie je dat bepaalde delen van de schedel Fig 1 overeenkomen met bepaalde delen van het hoofd van het kleifiguurtje. Als je kijkt naar het masker dan zie je ook dat bepaalde karaktertrekken overeenkomen.De verhoudingen zijn gelijkwaardig, en het masker heeft op de oogkashoogte van de schedel de ogen zitten. Het masker sluit bij de lobben goed aan op het gezicht en bied een goede bescherming door de versteviginsrand die over het masker loopt. Tevens geeft het masker een soort snavel vogel achtig uiterlijk, wat een voedingsbodem geweest kan zijn voor diverse mythen over vogelmannen of birdwarriors. Naarmate ik meer over deze wezens te weten kwam, kwam ik erachter dat zij waarschijnlijk Annunakie genaamd werden, of een vreemde naam droegen als de Archonten, Pahtahl of Nephilim. Hoewel de naam Nephilim opduikt bij deze wezens lijkt de naam Nephilim meer te duiden op reuzen uit de oudheid. Dit gegeven van “reuzen” lijkt gestaafd te worden door teksten uit de bijbel, en door vondsten van enorme skeletten van reusachtige mensachtige wezens, waarbij die vondsten door de huidige archeologie niet erkend worden, of doodgezwegen worden. Dit gegeven is een onderwerp wat buiten dit huidig onderzoeksveld valt en in dit schrijven niet nader onderzocht zal worden. Toevoeging 20 juli 2015, uit de bronnen van Sitchin blijkt dat de vertaling “ Reuzen” eigenlijk niet juist is, en dat de vertaling van het woord Nephilim, of Nefilim, eigenlijk moet zijn “ zij die op de aarde geworpen zijn” vergelijkbaar met “gevallen engelen”, uit de bijbel, waarbij Sitchin aangeeft dat het hierbij gaat om zonen van de goden, die kinderen krijgen bij dochters van de mensen ( in mijn visie, zonen van Nibiruaanse mannen die kinderen krijgen bij menselijke vrouwen ). Dit gegeven wordt ook in de bijbel aangegeven. ( ik ga nog op zoek naar vergelijkingen die evt te vinden zijn in de dode zee rollen.)

Over de vreemd gevormde verlengde schedels las ik later een artikel van een boekbespreking uit 2012 Frontier-magazine sept okt 2012, waaruit bleek dat deze schedels ongeveer over de gehele wereld gevonden werden maar dat het mysterie nog steeds niet was opgelost. Je kunt je dan natuurlijk afvragen of deze schedels niet zo gevormd zijn na de geboorte zoals bij een indianenstam, die hun schedels op deze wijze hadden vorm gegeven, door bij pasgeboren kinderen de schedel met planken vast te zetten zodat een verlengde vorm ontstaat. ( Dit is de visie die door de officiele kanalen als Discovery en National Geographic televisie als enigste verklaring wordt aangegeven, en verder niet wordt onderzocht naar mogelijk andere verklaringen.) Maar wellicht is hier ook een andere verklaring voor te vinden. Wellicht was het op deze wijze vormgeven van de schedel een manier om een herrinering in stand te houden.De schedels in het museum worden tot op de dag van vandaag als "deformed skulls" omschreven, maar klopt deze aanname wel? ( toevoeging 20 juli 2015 ) Gedurende het schrijven van dit werk kwamen er andere schrijvers op mijn weg, zoals Jim Marrs, Zecharia Sitchin. Bij het bestuderen van hun werk begint mij een veel completer beeld te dagen. Zecharia Sitchin heeft diverse Mesopotamische kleitabletten vertaald waarbij het verhaal wat verteld wordt dmv de diverse gevonden “ artefacten” gestaafd kan worden.

Sitchin geeft in zijn visie weer dat de “goden” Ik noem ze dus: Niburuanen, een haardracht of hoofdtooi hebben welke aangeeft dat de betreffende persoon een godheid betreft. Sitchin heeft helaas geen link kunnen leggen tussen de gevonden verlengde schedels, de kleipoppetjes, en de diverse oorlogs-maskers van de Nibiruanen. De figuurtjes op kleitabletten aangegeven zijn wellicht ook opgetekent na diverse mondelinge overleveringen, niet elke schrijver uit Mesopotamie hoeft de “goden” Nibiruanen letterlijk gezien te hebben. Tevens voor de mensen van die tijd had het begrip “ de goden” al een aantal betekenissen en devoluties ondergaan, waardoor een god werd afgebeeld samen met diverse symbolen, zoals een” gehoornde” hoofdtooi, maan, waterriviren of andere symbolen die de betreffende god of godin symboliseerde. Sitchin gaat er van uit dat de Nibiruanen, er menselijk of gelijk als de mens uitzien, de diverse schedels en kleipoppetjes geven mij aan dat de biologische eigenschappen van de “Nibiruanen” enorm anders zijn dan die van de “Mens”, ook door devolutie is de huidige schedel-vorm niet meer de schedelvorm die ontstaan is door latere kruisingen door de zonen van diverse Nibiruanen, die de dochters van de mensen wel heel aantrekkelijk vonden, en diverse kinderen kregen met verlengde schedels ( zie hoofdstuk 3 en verder ). ( tipje van een sluier: ) Waar het Christendom binnen haar geloofsovertuigingen de diverse goden oftewel de diverse Nibiruanen, tot één god hebben samengevoegd, wat tot gevolg heeft gehad dat er diverse tegenstrijdige verhalen zijn samengevoegd tot slechts één persoonlijkheid, heeft het Hindoeisme wel een geloof bewaard in meerdere goden. Meer hierover in hoofdstuk 9.Naarmate ik meer leer over de diverse verhalen die zijn opgetekent, en oa door Sitchin vertaald, begin ik een aardig beeld te krijgen van het totaal, er waren diverse Nibiruanen ( “in latere verhalen goden genoemd” ) en diverse verschillende persoonlijkheden met evenzovele verschillende karaktereigenschappen. Van de hoofdpersonen in het verhaal, kan ik door de diverse verhalen een aardige karakterschets destileren.{ toch vreemd om een karakterschets op te kunnen tekenen van wezens die al milennia lang niet meer op Aarde leven, ( uitgestorven zijn ) en waarschijnlijk op hun “home” planeet ook uitgestorven zijn ).

Ik ga nog verder onderzoeken hoe de bloedlijn van Enki en Enlil in elkaar zit, en wie volgens de toen wettelijk vastgestelde regels een halfbroer is van wie.

Karakterschets : Hoofdpersoon Enki ( EA ) Zoon van Anu. Enki is een wat meegaande persoonlijkheid, overdenkend en meevoelend, volgt wensen en of bevelen van anderen zonder tegenstrubbelen op, wordt daardoor als betrouwbaar ervaren door zijn mede Nibiruanen, maar zal niet snel zelf naar voren treden indien hem het niet gevraagd wordt. Maar heeft er geen probleem mee indien hem gevraagd wordt een opdracht of taak uit te voeren. ( Een soort betrouwbare stille kracht achter de schermen), die daardoor door zijn mede Nibiruanen zeer gewaardeerd wordt en wellicht mede daaraan zijn hoge positie dankt.( dit kan ook enkel door zijn afkomst komen, zoon van Anu ) Enki heeft wel een sterk “rechtvaardigheids gevoel”. Indien datgene wat anderen uitvoeren of van hem verwachten wat heel erg tegen zijn gevoel ingaat, dan zet hij zich na rijp beraad daartegenover. Het kan bij Enki nogal wat tijd vergen voordat hij zijn rijp beraad klaar heeft en tot een beslissing is gekomen. Enki is iemand die wel heel erg veel jalouzie heeft tegenover zijn halfbroer Enlil, maar is tevens iemand die niet snel kwaad wordt, toch als je hem tegenover je vind, dan is het een geduchte tegenstander. Enki zal dan niet snel informatie over diverse zaken delen, maar het stil achterhouden en zijn eigen plan trekken. Enki is oa bekend als wetenschapper, “god” van kennis. ( ook bekend onder de naam EA ).

Karakterschets : Hoofdpersoon Enlil Zoon van Anu. Enlil is enorm autoritair en heeft een behoorlijk opvliegend karakter, hij is zogezegd nogal heetgebakerd, een rouwdouwer, heeft een kort lontje, wordt snel woedend, versteekt snel in toorn en wil dan direct met de meest krachtige maatregelen de zaken op orde brengen of naar zijn hand zetten, en doet dat in bepaalde gevallen ook. Vaak vind hij het vervelend indien hij door mede Nibiruanen die hij als zijn raadgevers aan zijn zijde vind, gemaand wordt tot diplomatie, waarbij hij geen oorlog kan voeren. Ik kan me zo voorstellen dat een dergelijk karakter naar boven is gevallen, ( of door zijn afkomst op een bepaalde plaats terecht is gekomen ). Tevens kan ik me ook zo voorstellen dat Enlil in zijn “cariere” zowel vrienden als vijanden heeft gemaakt bij zijn mede Nibiruanen. Enlil wordt door zijn krachtig optreden gewaardeert maar hij mist diplomatie, en zijn autoritair gedrag wordt niet door iedere Nibiruaan gewaardeert. Wellicht is hij legeraanvoerder van de Nibiruaanse strijdkrachten die de zogenoemde “vogelmaskers” droegen. Het blijkt uit verdere verhalen dat het voor Enlil eigenlijk nooit genoeg is, hij kan gewoon geen verlies aanvaarden, en blijft diverse plannen door de Nibiruaanse “senaat” voeren waarbij hij zich ervan verzekerde dat het verdeel en heers princiepe na de zondvloed zich bleef doen gelden, oftewel dat de Nibiruanen zich ten allen tijden heer en meester konden blijven noemen boven de mensen. Onder andere door een plan te introduceren om een koningschap in te stellen. Enkel daar de vrouwen van de mensen zeer aantrekkelijk waren voor de vele lagere kasten van Nibiruanen, verwaterde dit plan ook Zijn opzet was dat enkel de zonen van de Nibiruanen, die bij de vrouwen van de mensen kinderen kregen, dus de geboren mannelijke kinderen, als koningen werden aangewezen. Zij waren dus allen geboren met een verlengde schedel structuur. Daarbij hadden zij het genetische geboorterecht op het koningschap. Enkel binnen mijn visie was dat een ilusie van Enlil, gecreerd vanuit zijn honger naar het absolute leiderschap, en in zijn honger naar het absolute leiderschap, boven Enki.

Ik heb het idee dat eenieder die het werk van Sitchin “ zeer antieke oudheid, welk heel erg modern aandoet binnen onze huidige systemen “ grondig bestudeert, een dergelijke door mij opgestelde karakterschets wel kan ondersteunen, en wellicht kan aanvullen. Tevens heb ik het idee dat het “ absolute leiderschap” welk Enlil nastreefde, zich in onze tijd nog steeds doet gelden. ( zie ook verdere hoofdstukken ).

Even een zijstraatje...... Dit idee van “ absoluut leiderschap, en absolute controle” vinden we terug binnen onze hedendaagse maatschappij. Het is herkenbaar binnen de steeds nieuwe technologie die geintroduceert wordt, waarmee de individuele keuzevrijheid beperkt wordt. { RFID Radio Frequentie IDentificatie chip, eigenlijk RFIC ), momenteel door geintroduceerde radio frequentie chips in OV kaarten en in bankpas, en winkel betalings mogelijkheden bekend in onze tijd. Recentelijk ( 22 sept 2015 ) nieuw op de markt gebrachte betalings mogelijkheden bij winkels, waarbij je met de bankpas kunt betalen door je pas boven een scanner te houden geven deze ontwikkelingen aan. Het wordt niet in de media gepromoot dat de eigenaren een dergelijke pas kunnen blokkeren. Ik ben persoonlijk daar al mee in aanraking gekomen, met een RF pas waarmee je een afvalconteiner kunt openen. Ik was mijn originele pas met zeg maar pasnummer xxx008 kwijt en kreeg een vervanging daarvoor xxx 009. Die pas werkte goed. Op een dag was de goedwerkende RF xxx 009 pas zoek, maar ik vond ergens anders een andere RF pas achter een plank. Dit bleek de originele pas te zijn xxx008 die ik kwijt was. Deze pas werkte niet. Later vond ik ook nog de pas xxx 009. Die xxx 009 werkte wel, enkel na wat voor de eigenaar kennelijk verwarrende mailwisseling werkte de pas xxx 009 plots niet meer en de pas xxx008 wel !. Dit voorbeeld geeft heel duidelijk aan dat de beheerders van de betreffende RF gerelateerde passen of Chips de controle hebben over het wel of niet functioneren van een bepaalde pas. Stel je nu eens de volgende stap voor, de chippas wordt afgeschaft en vervangen door een nog “ beter” systeem. Dit systeem wordt via alle beschikbare media kanalen als HET ! beste van het beste geadverteerd. Iedereen gelooft blindelings wat de advertenties aangeven, en iedereen , of de meerderheid van de mensen gaat over tot het laten implanteren van een RF Chip in de handpalm.:” Het is echt te WOW! Je kunt er werkelijk alles mee doen, boodschappen afrekenen, je bankzaken regelen, hypotheken afsluiten, etc.. etc... Die geimplanteerde radiofrequentie chip, waarmee je alles kan doen, kan door de eigenaren dus aan of uitgezet worden, waardoor alle controle van die chip dus in handen is gekomen van een kleine groep mensen. . Wellicht moeten er hele grote vraagtekens geplaatst worden bij de radio frequentie chip (RF) ook al daar het geen veilig systeem is, ivm contactloos zakkenrollen.. Indien we de huidige technische ontwikkelingen kunnen bezien in een groter en totaal ander denk-kader is het goed hier vragen bij te stellen. Maar goed dit even als zijstraatje, ......Even terug naar de strijd tussen Enki en Enlil...

De voortschrijdende onmin die uiteindelijk resluteerde in brutale oorlog tussen de twee latere families van de twee halfbroers, zijn in mijn visie de oorzaak dat wij in deze tijd op deze planeet “Aarde”, een tweestrijd zien tussen goed en kwaad, ook wel de strijd tussen licht en donker genoemd... Een dergelijk epos “ stijd tussen goed en kwaad” is ook beschereven in de Bhagavad Gita, waarbij twee strijdende partijen elkaar te lijf gaan. Binnen mijn visie is dit een overgeleverd verhaal van de twee halfbroers, die in onmin met elkaar leven, en waarbij de latere zoons en nog latere zoons, meer en meer in onmin met elkaar gaan leven. Dit in een zo sterke mate dat er diverse gevechten en zelfs oorlogen uitbreken, tussen de twee families, en diegene die die familie's ondersteunen of goedgezind zijn. In mijn visie is het voeren van oorlog op onze planeet dus terug te voeren op oneenigheid tussen twee halfbroers, die door wederzijds onbegrip elkaar dwars zaten. Dit dwarszitten resulteerde uiteindelijk in een brutale en smerige oorlog tussen latere familie's van de twee halfbroeders. Ik heb het idee dat dit een belangrijk gegeven is in het inzicht wat ieder individu kan krijgen in het totale gebeuren op het huidige wereld toneel. ( anno 2016 - 2035 ). Tot hier even het gegeven van de twee halfbroers, wat heeft Zecharia Sitchin ons nog meer aan inzichten kunnen geven?.

Sitchins werk verhaalt over een 12e planeet “Nibiru “ genaamd die een omloopbaan heeft waarvan de omlooprichting tegengesteld loopt aan de omloopbanen van de andere planeten binnen ons zonnenstelsel. ( fig 4 A )

Fig 4 A

De omloop periode zou gemiddeld 3600 jaar beslaan. Volgens de vertalingen die Sitchin heeft gemaakt heeft deze planeet ook wel de naam “ De Kruiser” daar zijn loopbaan om de zoveel tijd de rest van de planeten kruist, overigens zonder momenteel verder veel rampen te veroorzaken ( vaak wordt wel gedacht { zelfs tegenwoordig nog }, dat deze planeet rampspoed zou brengen ), maar een Soemerisch kleitablet toont een tekening van Soemerische boeren die tijdens het werk de heldere planeet aan de hemel zien, uitgebeeld als een kruis. Indien deze planeet rampspoed zou veroorzaken dan zou dat volgens de informatie van Sitchin, elke 3600 jaar in de geschiedenis en in de archeologie terug te vinden moeten zijn. Dit is niet het geval..! Daar de biologische omstandigheden op die planeet Nibiru anders zijn, heeft het leven zich op die planeet anders aangepast aan de omstandigheden, wat bij onze omloop om de zon als 1 jaar gezien wordt, is voor de bewoners van Nibiru { Nibiruanen} een tijdsspanne van 3600 jaar, gezien vanuit ons menselijk standpunt. Vanuit Nibiruaans standpunt is een omloop van de aarde om de zon, 1/3600ste van hun jaar. Hun biologische leeftijds-spanne is hierdoor ook veel en veel langer dan die van de menselijke soort die op Aarde leeft. ( het lijkt vanuit ons standpunt dat de Nibiruanen een eindeloos onuitputtelijk leven hebben, oftewel onsterfelijk zijn ). [ Diverse mensen zijn hierdoor in onze tijden op zoek gegaan naar het levens elixer voor onsterfelijkheid. ].

Wat Sitchin vertaald heeft geeft aan dat: deze Nibiruanen diverse problemen hadden met hun atmosfeer, ze hadden goud nodig wellicht in atomairische toestand, om de atmosfeer te herstellen. Hieruit maak ik op dat de Nibiruanen hoewel technologisch ontwikkeld eigenlijk niet zo intelligent met hun planeet en grondstoffen omgingen. Ter aanvulling, goud in atomarische toestand heeft andere eigenschappen dan goud in de toestand zoals wij dat in diverse juwelen bewerken, of in goudbaren hebben opgeslagen. Kortom: goud: op een dusdanige wijze bewerkt waarbij het atomarische goud er als een wit poeder uit komt te zien, wat evt in een atmosfeer verspreid kan worden. Dit goud moest van de aarde gehaald worden daar; speculatie mijnerzijds: “ wellicht de goudmijnen op Nibiru uitgeput waren.”Naast goud hadden de Niburuanen ook nog andere metalen nodig als Zilver, koper, platinum. Deze metalen werden door mijnbouw in Afrika gedolven. Sitchins vertalingen geven ook weer dat er “blauwe stenen waren waar je ziek van werdt” , dit verwijst volgens Sitchin naar de radioactieve mineralen, zoals uranium en kobalt. Dat de Nibiruanen niet alleen op Aarde maar ook op Mars met ontginning en mijnbouw bezig waren kunnen we in een later hoofdstuk verder ontdekken.

Om de werkzaamheden op aarde te overzien werden er 2 Nibiruanen als hoofdopzieners aangesteld om diverse zaken op aarde te behartigen, of te regelen, het waren 2 halfbroers waarbij de ene genaamd “EA”( ook bekend onder de naam “Enki” ) en de andere de naam”Enlil”droeg. Hoewel deze Nibiruanen door de latere mensen als goden vereerd werden, waren die Nibiruanen zeker niet verschoont van alle emotionele zaken die we als huidige mensheid ook zo goed kennen, zo lees ik ook uit diverse vertaalde teksten dat de Nibiruanen nogal last hadden van “hoogmoed”, er worden tevens diverse tabletten gevonden waarop te lezen is dat diverse “Nibiruanen”oa woest in toorn ontsteken. Zo maak ik op uit de diverse vertalingen van kleitabletten die Sitchin geeft dat, er in de loop der tijden een aardig verschil van mening ontstond tussen de bijde halfbroers( Enki en Enlil ). Dit leidde in de loop der Aardse tijden tot diverse confrontatie's, meningsverschillen en verschillende agenda's omtrent de toekomst van de mensen en de zaken op Aarde, tussen bijde halfbroers.

Ondanks alle technologie die de Nibiruanen bezaten vonden de diverse andere Nibiruanen( wellicht lagere kasten), het werk in de mijnen om het goud en andere mineralen te delven heel erg zwaar, en ze klaagden steen en been uiteindelijk kwamen ze in opstand en staakten ze het werk. Even een klein zijstraatje: De mijnen waar het goud gedolven werd lagen overigens in: Afrika, Rhodesia Zimbabwe alwaar Enlil zijn huis ooit bouwde of aannemelijker liet bouwen. ( wellicht dat de plaats genaamd “ Great Zimbabwe” bedoeld is als zijn huis, maar kan ook, een veel later gebouwde tempel zijn waarbij mensen zonder dat zij de technologische kennis bezaten een plaats bouwden waarbij zij een “Sjem” of “Chem” konden oprichten. Chem Cham of sjem, is naar de interpretatie van Sitchin in bijbelteksten foutief vertaald als “naam”.( ook een devolutionair gegeven dus ).

Modern Space vehicle

Wanner we het werk van Sitchin grondig bestuderen komen diverse vraagtekens tot een antwoord. Hier Afbeelding...zien we een beeld van een godin (wellicht Innana, ga ik nog verder nastuderen 20 juli 2015 ) die vanuit een door mensen gemaakte stenen maar niet werkende Sjem, of Moe, “ origineel vertaald als glanzend ruimtevaartuig” , tussen diverse hoge muren naar beneden stapt, en door mensen “ nederig” met offers gegroet en aanbeden wordt.

Een “ Moe” of “Sjem” is { naar de vertalingen van Sitchin } de metalen “glanzende” cockpit van een meertraps raket, welke naar ik meen op te maken uit de diverse vertalingen, ook een eigen krachtmotor had, en in de atmosfeer kon manouvreren. ( wellicht had de “Moe” ook een roterende propellor aan de bovenzijde). De Moe werd “gestald” in een tempel met hoge muren er omheen. {wij zouden tegenwoordig het woord “hangar” gebruiken}. De tempel diende meerdere doelen maar had waarschijnlijk ook een doel om een ruimtevaartuig of een vliegtuig te stallen. Daar de mensen de technologie niet snapten maar wel waren opgeleid om de diverse tempels te bouwen, ( aannemelijk onder“ dwang” of “ in opdracht van de goden”, Nibiruanen of half zonen van..), zochten de overlevenden van na de zondvloed een plaats om een eigen “Sjem” op te richten, zodat ze niet over de Aarde verspreid zouden worden, oftewel dat zij ook het overzicht vanuit de lucht en ruimte zouden kunnen krijgen. De Sjem was omringd met hoge muren, en de mensen bouwden het zoals zij het zich herrinnerden.

Herrinner hierbij ( mijn interpretatie ) dat de heersers over de mensen aan de ene kant EA/Enki ( welk waarschijnlijk enig zwak voelde met de mensen), en aan de andere kant Enlil, die mijns inziens gewoon hard en zakelijk handelde, tegenover elkaar stonden, en de mensen stonden er tussenin en werden min of meer gebruikt als wapen om elkaar dwars te zitten.( voor de zondvloed ).Dit beeld komt mij naar voren als ik zo de diverse vertaalde verhalen lees.


De Sjem of Chem , was omringd met hoge muren, en de mensen bouwden het zoals zij het zich herrinnerden. Enkel de mensen bezaten niet de technische en technologische kennis, om ruimtevaarttuigen te ontwikkelen, maar maakten de vorm ervan in steen. ( gebouwd na de zondvloed )

Beeld volgt..

{Sjem wordt in bijbelse teksten normaal vertaald als “Naam” } maar komt in het werk van Sitchin voor als diverse vertalingen die verwijzen naar op wat wij tegenwoordig [een ruimteraket] zouden noemen. Het stenen bouwwerk moet een voorstelling wergeven van een dergelijk ruimtevoertuig.

Maar goed, ondanks alle technologie die de Nibiruanen bezaten vonden de diverse andere Nibiruanen( wellicht lagere kasten), het werk in de mijnen om het goud en andere mineralen te delven heel erg zwaar, en ze klaagden steen en been uiteindelijk kwamen ze in opstand en staakten ze het werk. Enlil wilde direct gewelddadig een eind maken aan de opstand, enkel raadde zijn kanselier “Niskoe” aan om een raad van Nibiruanen bijeen te roepen. Na overleg met diverse hogere heersers ( een soort counsel van 12 Nibiruanen ) werdt er besloten om een LULU ( een primitieve ) te scheppen om het zware werk te doen. Dit idee kwam van Enki. Sitchin geeft een aantal namen weer, Lulu ameloe, ( primitieve werker), avilum ( arbeider). De Nibiruanen namen daarbij DNA van bestaande soorten primaten ( Homo Erectus) welke op aarde leefde, dit werdt gekruist met Nibiruanen DNA. Of waarbij er door middel van genetische manipulatie van een primaatsoort een LULU werd gecreeerd. Dit was een langdurig proces, waarbij Nibiruaanse vrouwen als draagmoeder fungeerden, tevens waren de eerste LULU'S steriel en konden zich niet voortplanten.

Marcel Messing lezing met foto over schepping van een LULU.

Wanneer Homo Erectus DNA met Nibiruanen DNA gekruist wordt ontstaat er een mengvorm waarbij de Lulu de genetische eigenschappen van bijde soorten heeft. Dit DNA kruisen is een ander proces en verschilt met onze huidige technieken van het inbrengen van DNA materiaal van een soort in een eicel van een andere soort. Onze al of niet wetenschappenlijke pogingen om diverse soorten met elkaar te kruisen staat nog enorm in de kinderschoenen, waarbij er soorten ontstaan die half mens, half ander dier zijn en waarbij er in het eindresultaat soms duidelijk zichtbaar is waar het genetisch materiaal op elkaar “ geplakt” is. ( hoewel het momenteel moeilijk is echt van hoax te onderscheiden, kan ik me indenken dat een en ander met de huidige technieken mogelijk is.) Sitchin geeft aan dat er diverse teksen gaan over het vermengen van verschillende levens-vormen of levens-bronnen waarbij de god “Bellus” diverse “afzichtelijke” wezens voortbracht. Als ik het als een soort huidig wetenschappelijk” verlangen” mag noemen, om zelf menselijk DNA te klonen, of te vermengen met andere wezens, dan is dit volgens mij een verlangen welk zich in ons oer DNA bevindt, als echo van de Nibiruanen die ons als LULU schiepen om het zware werk in de mijnen over te nemen.

Uit de vertalingen die Sitchin heeft gemaakt komt naar voren dat er “bloed” en “klei” vermengd moest worden, Sitchin gaat dieper in op de woord betekenissen van “bloed” en geeft aan dat “bloed” iets fundamentelers was, en dat de “ uitgekozen god” of Niburuaanse bloeddonor, TE.EMA moest hebben. Sitchin geeft aan dat het letterlijk “ dat wat herrinnering herbergt en bindt” betekent. Ik kan dat vertalen met D.N.A.. Desoxi Ribo Nucleinezuur, de dubbelhelix welke een genetische code overbrengt. De genetische code geeft genetische informatie door. Indien wij als mens ons met ons genetisch geheugen kunnen verbinden, dan komen herrinneringen of informatie vanuit de genen tot ons door. Ik noem dat genetisch geheugen. Het kan ook dat dit genetisch geheugen gelinkt is aan het morfogenetische veld.

Een oude tekst in het boek van Sitchin geeft het volgende aan: waarbij ik hierbij aangeef , dat ik niet de originele teksten kan vertalen of lezen, toch denk ik dat het woord “klei” wellicht gelezen mag worden als “cellulair weefsel” of biologische klei, biologisch materiaal, mede daar een dergelijke vertaling meer inzage geeft in de genetische manipulatie technieken. De Engelsen hebben daar een mooi woord voor “biomatter”. Citaat” In de klei zullen god en de mens verbonden worden, tot een eenheid worden gebracht; zodat tot het einde der dagen het vlees en de ziel die in een god gerijpt zijn - die in een bloed-verwantschap verbonden zullen zijn; als teken daarvan zal het leven uitgeroepen worden. Opdat dit niet vergeten zal worden. Laat de “ziel” in een bloedverwantschap zijn gebonden. Einde citaat. In dit stuk lees ik ook het “verbond” tussen God en de Mens, oftewel in mijn woorden weergegeven, het verbond tussen de Nibiruanen, en de Mens of Mensheid. Het vlees en de ziel die in een god gerijpt zijn , geeft aan dat er IVF heeft plaatsgevonden en dat het embryo geplaatst in de baarmoeder van een Nibiruaanse vrouw daar gerijpt is.

Plaatje onder: Nibiruaanse “Maria”

Meer van dit verhaal volgt later...

Daar de schedels over de gehele wereld gevonden worden, zou je kunnen aannemen dat er ook wereldwijd diverse verbanden zouden moeten bestaan tussen overleveringen, afbeeldingen, wanddecoraties, kleifiguurtjes, religieuse uitingen, en overblijfselen vanuit de oude tijd, of dat diverse verbanden gevonden kunnen worden. Om op diverse vragen een antwoord te kunnen formuleren en ons een beeld te kunnen vormen, is het nodig om diverse oude culturen onder de loep te nemen. Als eerste bekijken we een stuk geschiedenis van de Maya's, Azteken vervolgens kijken we naar de oude Egyptenaren, Antiek Azië, Afrika, China en het terracotta leger van de eerste Keizer. in Australië diverse verhalen uit de droomtijd, en de beelden op Paaseiland. Maar voordat ik daar dieper op in ga wil ik eerst kijken naar wat voor aanwijzingen er in het verre verleden zijn die wijzen op technologie die vergelijkbaar is met de huidige ruimtevaart technologie.

Alle rechten over geschreven teksten voorbehouden aan:

Tekst © 2013 2015

Free-floating.com

Andere Kopierechten

Plaatjes die gebruikt worden in deze webpage vallen onder de algemene “Fair Use” kopierechten “ “Educatie” vanwege een vernieuwende en originele gedachtengang op onze menselijke ontwikkeling op de planeet Aarde, en op de ontwikkeling van diverse culturen die verspreid zijn over de wereld. De diverse digitaal aangehaalde foto's zullen zoveel mogelijk begeleid worden met een link naar de originele website's. Indien er ooit een geschreven en gedrukte uitgave van dit boek uitkomt dan worden plaatjes naar aanleiding van de diverse foto's en afbeeldingen op dit gebied., oftewel door de auteur zelf getekend, of door een artiest afgebeeld.


Kleifiguurtje en verlengde schedelVervormde verlengde schedel bij indianen stam.

Klei-figuurtje .

Enlil Nibiruaan

Leger-aanvoerder

]Nibiru aangegeven als een kruis is zichtbaar terwijl de boeren hun werk doen. Afbeelding uit werk van Zecharia Sitchin.Moderne genetisch gemanipuleerde vis iets, een moderne variant van de “afzichtelijke” wezens van Bellus.
2. Technologie in de oudheid.

Figuur 4

Technologie uit de oudheid, devolutie in overdracht van beelden, beeldtaal en verhalen., oftewel, " het vergeten van betekenissen en vervagen van beelden in de loop der tijden, door het weglaten en toevoegen van beelden en betekenissen." Vandaag de dag zijn we bekend met ruimtevaart technologie, we hebben via de televisie raketten zien opstijgen op weg naar de maan, en we hebben van Spaceshuttles lanceringen live via de televisie en computer mee kunnen maken. Bij het opstijgen van een raket maken we gebruik van raketbrandstof, waarbij de stuwmotoren een enorme kracht opwekken. Met water wordt het lanceerplatform gekoeld, maar door de enorme hitte van de stuwmotoren wordt het stoom, en de rookwolken verspreiden zich naar links en rechts. Hoe hoger het vaartuig komt hoe vertekender het beeld lijkt te worden. Doordat wij met ruimtevaart technologie bekend zijn kunnen wij de beeldtaal uit de oudheid beter begrijpen, en duiden. Een voorbeeld is een afbeelding op een maya stele, te vinden in Quirigua, en als Stele K in "Taschen Wereldgeschiedenis van de architectuur, Maya's door Henri Stierlin" is opgenomen. Fig 4, is een getekende versie van die afbeelding. Als we beschrijven wat we zien, dan valt op dat er een manfiguur in zittende houding aan de bovenkant van de stele te zien is, verder is dit figuur door een rijk versierd omhulsel van de buitenwereld afgeschermd, hij zit ergens in. Meer naar beneden zien we wat lijkt op stabilisatievleugels en een voortsuwingsmechanisme, verder aan de onderzijde zien we wat vaak foutief wordt aangegeven als veren, en die zowel naar beneden als links en rechts naar opzij gaan. Hier wordt op de stele rook aangegeven. De rook wordt doordat het voertuig dicht bij de grond is naar beneden en naar links en rechts gedreven. Met de kennis van nu kunnen we aangeven dat hetgene wat wordt uitgebeeld een raket moet voorstellen. Dat deze raket omhoog gaat kunnen we waarnemen daar de stabilisatie vleugels aan de onderkant rechthoekig zijn weergegeven, en aan de bovenkant van de stele meer vierkant, het beeld wordt vertekend naarmate het voertuig hoger in de atmosfeer gestuwd wordt. Bij moderne raketlanceringen kunnen we na afloop een rookspoor omhoog waarnemen welk zich in de atmosfeer verspreid. De afbeelding 4 waarop de rook als een soort veren wordt weergegeven kan zeer wel voeding hebben gegeven aan de mythe van Quetzalquatl, de gevederde slang. Indien we het rookspoor wat bij moderne lanceringen te zien is als een spoor van veren weergeven, dan is die gedachte van een gevederde slang goed te duiden. Het rookspoor loopt in de atmosfeer namelijk niet recht omhoog maar kronkelt zich door de wervelingen, die de raket in de atmosfeer teweegbrengt. Het spoor lijkt zich te kronkelen als een slang. Als je uitgaat dat de mensen van toen niet bekend waren met die technologie, dan is het overbrengen van een dergelijke gebeurtenis in woord en beeldtaal het beste te verwoorden als een gevederde slang die ten hemel stijgt. Hiermee is door vervorming door de eeuwen een mythe geboren.

Nu is 1 enkel voorbeeld wat karig, maar er zijn meer voorbeelden beschikbaar, onderstaand figuur 5 is een deel van een tekening welk te zien is op prehistorische rotswandtekeningen uit Burroflatschumass, te Californië. We zien overduidelijk een raket met bovenin 2 zijstuwmotoren, die op de tekening naar links en rechts opzij uitsteken. De rook die van onderen naar de zijkanten uitgestuwd wordt is als een soort hark getekend, vergelijkbaar met hoe een kind handen van een mens tekent. Op de rotstekening is aan de onderkant van het voertuig nog een rondachtige constructie te zien, enkel door de lage resolutie van de afbeelding, zijn overige details moeilijk zichtbaar. De kringvormige zuil naast het voertuig geeft de rookontwikkeling weer nadat het voertuig in de atmosfeer is opgestegen. Het is niet verwonderlijk dat dit veelal foutief vertaald wordt als trap naar de hemelen.

Fig 5

De mensen die dit in de grot hebben opgetekend hadden een goed ontwikkeld waarnemingsvermogen, enkel de technolochische kennis bezaten ze niet. Wij moderne mensen echter bezitten de technologische kennis, maar missen het goed ontwikkelde waarnemingsvermogen. Dit is een observatie die ik kan staven met figuur 6 waarbij er in 2012 op Omroep Hindoe Media ( OHM ) een programma gewijd werdt aan de Vimana's, maar waar er bij dat onderwerp nog steeds gesproken werdt van “vleugels” of “wings”, terwijl het in feite de uitlaatgassen en rookuitstoot betreft, die vanuit het aandrijvingsmechanisme naar buiten wordt gestuwd.De Vimana heeft tevens een soort van propellor aan de bovenzijde waardoor het voerttuig in staat is in de atmosfeer te manouvreren.

Fig 6 Vimana “ vliegende machine “naar aanleiding van beschrijvingen uit de Veda's.

Fig 6

De tekening van de Vimana was opgetekend in 1923 naar aanleiding van teksten over Vimana,s uit de antieke Indiase Veda's. Als we de oorspronkelijke tekening gaan beschrijven dan kunnen we als eerste opmerken dat de tekenaar met wetenschappenlijke precisie te werk is gegaan, en in de tekening ook diverse aantekeningen heeft gemaakt, waarschijnlijk staan er ook diverse hulplijntjes die de tekenaar heeft gebruikt. Als we het voertuig gaan beschrijven dan valt op dat het een soort ovaal betreft met platte zijkanten, en dat er aan de bovenzijde een soort van propellor is getekend met diverse technische zaken daaronder die evt het getekende aandrijvingsmechanisme kunnen voorstellen. Aan de onderkant is een soort uitlaat te zien waaruit stralen komen die op het origineel als veren worden aangeduid, ( kennelijk is dit een soort algemene manier om dit soort stralen in taal weer te geven, daar het lijkt op een staart van een vogel, en de analogie met de mexicaanse mythe van de gevederde slang komt hierbij ook naar voren. ) Aan de zijkanten van het ovale voertuig bevinden zich een soort zijuitlaten, of zijstuwmotoren , ook hieruit komen stralen die op de originele tekening als vleugels zijn aangegeven. In of op het ovaal van het voertuig zien we een grote circel en daarbinnen een kleinere circel en diverse technisch aandoende zaken die doen denken aan een tekening van een elektronisch cuircuit, maar ook het voortstuwings mechanisme van het voortuig, voortstuwingsmotor en aanverwante onderdelen, weer kan geven. Door de lage resulutie van de originele digitale afbeelding die ik kon vinden zijn de details niet geheel duidelijk zichtbaar.

Fig 7 Valdamonica Italie vergelijken met

Beeldtekening en beschrijving volgt.

Het beeld uit Valdamonica is door de tijd wellicht ook mondeling doorverteld en kan uiteindelijk ergens bij de Aboriginals in Australie terecht zijn gekomen, zij hebben de beelden in hun overleveringen uit de droomtijd vastgelegd.


Naarmate de tijd zich doet gelden ontstaat er vervorming in de diverse afbeeldingen wat devolutie heet. Als je vanaf de zogenoemde begintijd vele duizenden jaren terug of vanuit de prehistorie richting het heden, diverse zaken beziet, dan is het duidelijker te zien dat: hoe verder weg je in de tijd komt, hoe vager de beelden worden. Tevens ontstaan er vervormingen doordat diverse ideologieen hun eigen betekenis toe voegen aan oorspronkelijke beelden. Zo heeft het Christelijke geloof een zeer oud beeld overgenomen en ingepast in de eigen modernere ideologie.

( Devolutie ) Fig 8 Het Grote Kruis.. Christelijke vervorming

Beschrijving van het beeld, Er is een groot kruis te zien met aan de bovenzijde een duif. Vanuit de duif komen stralen die vanuit 1 punt over het kruis heen vallen, hierdoor ontstaat een driehoekige kegelvorm bovenop het grote kruis. Aan de onderkant van het kruis zijn een soort grote rivieren te zien en 2 herten die aan weerszijden van het kruis met het hoofd naar het kruis toe staan op de hoogte van waaruit de riviren ontstaan. Lager bij ongeveer het eindpunt van de wat “Heilige Riviren” wordt genoemd zijn diverse schapen te zien, en verder links en rechts grote heilige figuren, die helaas half op de afgebeelde foto te zien waren. Dit beeld geeft een devolutie weer door overlevering. We zien een groot kruis wat in de verte nog doet denken aan de raket in figuur 5, enkel de rookontwikkeling die naar de zijkanten gestuwd wordt is nu een heilige rivier geworden, dit soort stromen kunnen we ook in kunstuitingen en overleveringen bij andere culturen waarnemen. ( Fig 8b, c en d ) Maar ook de grote heilige figuren maken onderdeel uit van deze vervormde beeldtaal, ooit als opstijgende rook waargenomen, veel later door vervorming als heiligen afgebeeld.

Hier is even een kleine notitie nodig ter verduidelijking. Ik kan mij voorstellen dat de lezer het niet met mij eens kan zijn, of zich aangevallen voelt in zijn of haar geloofsovertuiging. Het is in dit schrijven niet mijn bedoeling om geloofsovertuigingen aan te vallen en of te bekritiseren. Mij gaat het om de ontwikkeling van diverse beeldvormingen, die in de loop der tijden zijn ontstaan, duidelijk in beeld te krijgen.

Fig 8b. Rivieren berg uit oude maya kronieken.

Fig 8cFig 8d

8c ander soortig rivier achtige kunstuiting Fig 8d streamers afkomstig uit een soort godenfiguur.De diverse gevleugelde figuren hebben in de loop van de tijd al een enorme devolutionaire ontwikkeling achter de rug, waarbij als we het over Gilgamesh hebben, Gilgamesh eerst twee leeuwen vasthield maar waar de leeuw later een eigen leven is gaan leiden in de mythologie.

fig 9a

Indien we de beeldvervorming even terugpakken en naar oude beeldoverleveringen kijken die we tegenkomen dan zien we diverse gevleugelde godenfiguren of godenwezens, verschijnen. Zo kunnen we bij overgeleverde verhalen uit het Gilgamseh epos een afbeelding vinden waarbij Gilgamesh 2 leeuwen zowel links als rechts in de uitgespreide handen heeft, de leeuwen krullen met het hoofd naar de buitenzijde, Gilgamesh zelf staat op naar links en rechts kijkende gevleugelde wezens. Hier kunnen we nog heel vaag een vergelijking trekken met de afbeelding van figuur 5 of figuur 4 waarbij het ruimtevaarttuig rond armhoogte 2 stuwmotoren heeft en waar de onderste motoren ook rook uitspuwen. De rookontwikkeling heeft zich vervormd tot twee leeuwen en twee gevleugelde wezens. In de loop van de tijd hebben de diverse afbeeldingen verschillende betekenissen gekregen, zo kreeg het beeld van een op gevleugelde dieren staande “godheid” de betekenis van een God.

Verdere vervormingen kunnen we tegenkomen waarbij in de loop der tijden de leeuwen uiteindelijk verdwijnen, Gilgamesh houd dan nog een leeuw vast en de gevleugelde wezens zijn losgekoppeld van Gilgamesh.

Onder Vreemde vleugelwezens uit het Gilgamesh verhaal.

fig 9b

De leeuwen en gevleugelde wezens hebben in de loop der tijd een andere betekenis gekregen en zijn een eigen leven gaan leiden in diverse mythologische verhalen en afbeeldingen. Zo kunnen we de leeuw verder los vinden in afbeeldingen van de stad Babylon.Andere voorbeelden van devolutieonaire vervormingen kunnen we vinden in andere oude afbeeldingen waarbij er ook diverse gevleugelde godenfiguren of godenwezens, verschijnen, veelal in de vorm van een gevleugelde godin. Vaak werden diverse goden figuren in steen afgebeeld om de betreffende god of godin te vereeuwigen met het hemelse eeuwige leven. Later lieten diverse aardse koningen hun afbeeldingen in steen vereeuwigen. Ik ben door studie van diverse boeken ervan overtuigd dat de mensen uit die tijd geen technologische kennis hadden, maar wel een heel goed observatie vermogen, iets wat wij als moderne mensen verloren schijnen te zijn.

Fig 10 A

We zien bij afbeelding 10 A een godin figuur ( ook wel genaamd Innana, en later als Ishtar bekend), met vleugels de armen in een soort driehoek-gebogen houding met de handen omhoog. De afgebeelde godin heeft tussen knie en enkel diverse vreemde uitsteeksels en staat op een soort vreemde bokfiguren waarbij het lichaam van de bok een soort golvende beweging maakt, welke nog vaag doen denken aan de rookwolken die onder een ruimtevaartuig vandaan komen, of aan de “ veren” die van onder figuur 4 vandaan komen. De godin heeft een vreemd soort driehoekig hoofddeksel op. Zecharia Sitchin geeft in zijn werk aan “ dat het hoofddeksel met hoorns is versierd, welk een teken is van de goden”. Binnen mijn visie is dit hoofddeksel een overgenomen en vervormd gegeven uit tijden van voor de zondvloed. Een zelfde soort beeld komen we elders tegen, enkel er zijn al diverse kleine devolutionare verschillen opgetreden.

Fig 10 B

Rond kniehoogte in plaats van meer tussen knie en enkelhoogte , heeft deze godin een vreemd soort uitsteeksel aan de benen en een soort vreemde tenen, staande op naar rechts en links kijkende leeuwen geflankeerd door uilen. De bokken zijn nu leeuwen en uilen geworden.De godin heeft een vreemd soort hoofddeksel op en twee soort onbekende voorwerpen in de handen waarbij de armen in een soort rekstok of ringoefening houding geplaatst zijn. Dit beeld is een enorme stap verder in de devolutie van het in beeldtaal doorgegeven verhaal, en eigenlijk al onherkenbaar als het oorspronkelijke ruimtevaartuig. De leeuwen en uilen zijn vergaande geerodeerde beelden van de naar links en rechts wegspuitende rookwolken, terwijl het gevleugelde godinwezen een vergaand geerodeerd beeld is van een ruimtevaarttuig welk gelanceerd wordt.

Een dergelijk beeld kunnen we ook vinden in Sumerie, waar een sumerische godin wordt afgebeeld. Fig 10 C Hier zien we weer verdere devolutie van het beeld. Hoewel dit beeld niet veel verschilt van het voorgande zijn er kleine tekens van devolutie aanwezig, de voeten zijn nu meer voet geworden en de uitsteeksels op kniehoogte zijn iets op de achtergrond geplaatst, de uilen zijn kleiner geworden en het hoofddeksel is meer op een soort tulband gaan lijken. Verder is het algemene beeld vrijwel hetzelfde als fig 10 A

Fig 10 C

Lilith-sumerian-hebrew-godess-iraq-israel.

Een aardige overzichtsfoto geeft een beeld van diverse overgeleverde en in de loop der tijden vervormde afbeeldingen van ruimtevaartuigen en oeroude vliegmachines.

Onder: Diverse latere Christelijke vervormingen, waarin de Christus figuur of de Heilige omringd wordt door diverse gevleugelde mythologische wezens, Leeuwen Vogels of Engelen, die zowel links en rechts naar buiten als naar binnen gericht kunnen zijn. Verder zien we van linksonder naar rechtsgaand een gevleugelde Leeuw, gevleugelde Os, Vogel en een gevleugelde mensfiguur.Het kruis achter de christus figuur is waarschijnlijk afkomstig van het symbool welk de Mesopotamiers voor de planeet Nibiru aangaven, nml het kruis zoals hieronder afgebeeld. Het kruis stond in eerste instantie los van de afgebeelde godheid of heilige, later is door devolutie het kruis en de heilige samengekomen bij het hoofd van de persoon. Het kruis wat op sommige afbeeldingen nog wel goed zichtbaar is achter het hoofd van de uitgebeelde heilige godheid, is later vervaagd tot een soort aureool.

<-Afbeelding uit Armenie met het kruis van Nibiru. /

Het kruis heeft sterke gelijkenissen met het kruis van de “Rozenkruisers” maar op de afbeelding rechts lijkt het meer op het Sumerische kruis, welk uit een rots is gehakt.Hier zijn de diverse gevleugelde dieren goed op te zien, maar een kruis is moeilijk zichtbaar.Bij deze afbeelding zijn de gevleugelde dieren afgebeeld, het kruis is meer een aureool geworden.Bij Aula Dei is zowel het kruis in het aureool te zien als de diverse gevleugelde dieren.

Fig 9 Australische vervorming ( Droomtijd )

...........

Fig 10 gedateerd op 8000 V Chr. ..........................................( Sjamanen ) Fig 11 Sjamaan Tassili Afrika.

Afrikaanse vervorming


Linkje naar free-floating


3 De Annunaki, Olmeken, Maya's.( oorsprong van bloedrituelen) en Paaseiland.

Even terug naar de verlengde schedels. Afb 1 en 2, indien we die afbeeldingen beschouwen als een soort nul-lijn, en indien we ervan uitgaan dat er mensen ofwel middels genetische manipulatie, ofwel via al of niet kunstmatige bevruchtingstechnieken zijn geboren, dan worden biologische kenmerken van een soort overgedragen op een andere soort. We kunnen dan onder andere een hoog voorhoofd of verlengde schedelstructuur verwachten bij nakomelingen. Dit is dan ook het geval bij vele culturen die over de wereld verspreid zijn. Verder kunnen we een diversiteit aan scheeflopende ( of Aziatisch ) gevormde ogen aantreffen en diverse nu nog nader te noemen biologische eigenschappen. ( Ik noem het maar biologie les 1 over kruisingstechnieken bij planten , maar dan op biologisch menselijk niveau.)


Diverse afbeeldingen in klei of ander materiaal geven ons een beeld van verschillende kruisingen tussen mensen en Nibiruanen.

De Olmeken hadden een lang of hoog voorhoofd, net als vele andere mensen uit dezelfde periode, zoals de oud Maya's , Egyptenaren. De Olmeekse beeldjes vertonen kenmerken die overeenkomen met de beelden die we kennen vanuit Paaseiland. De overeenkomsten zijn te vinden in de lange oren, het algemene beeld wat te observeren is en de neusvorm, hoewel die bij afb 12 afgebroken is. Het beeld van Paaseiland heeft een soort stenen “hoed” welk van een afstand bekeken nog een vage echo is en ergens in de verte de hoge voorhoofden van de Nibiruanen weerspiegelt

Figuur12. Olmeken .Fig 13 Paaseiland.

De beelden op Paaseiland hebben weer kenmerken met beelden die we kennen vanuit Egypte, met name de zware steen die boven op het afgebeelde beeld van Paaseiland te zien is, zien we in andere vorm terugkomen in Egyptische afbeeldingen. Zie hoofdstuk 4Devolutie afgebeeld in diverse Maya beelden, waarbij diverse genetische eigenschappen van Nibiruaan en Mens, zich uitten in onder andere de mond, het hoge voorhoofd, en een huidtekening op het voorhoofd.

Fig 17 Genetische kruisingen tussen Nibiruanen en mensen,

in dit geval Maya's.

Dat de Nibiruanen meer met genetische kruisingen aan het werk zijn geweest kan ik enigsinds duidelijk maken met foto's van andere “buitenaardse” levensvormen, welke een aantal gelijkwaardige genetische overeenkomsten hebben met de Nibiruanen, en hun diverse “menselijke” aanverwanten, zoals getoond in fig 17.

Genetisch gemixed met hun eigen genetische eigenschappen, oa kameleon achtige camouflage mogelijkheden, waardoor deze wezens geheel opgaan in hun omgeving, en van een afstand zeer moeilijk herkenbaar in beeld zijn, kan een en ander ons duidelijk worden. Hoewel deze wezens er in uiterlijk behoorlijk anders uitzien, zijn deze wezens in feite genetische broeders van ons mensen, mede daar zij diverse genetische eigenschappen hebben van hun eigen soort, maar ook van de Nibiruanen.

Ik meen hierdoor ook te denken dat de Nibiruanen ergens het vermoeden hadden of wisten dat hun evolutionaire leven op het punt stond om uit te sterven. Wellicht is of was het genetische “aanpassings” programma wat zij hadden naar andere levensvormen dan de mens, { welke zij bewust schiepen om een werker te hebben die het zeer zware werk in de Afrikaanse mijnbouw kon overnemen van de Nibiruaanse arbeidersklasse.}, een poging om hun soort te laten overleven. Enkel { ik zou zeggen } dat zij helaas niet zo intelligent waren dat zij:, “de natuurlijke basisregels van het leven of het levensprinciepe van het universum” kenden of herkenden. Ik geef dit aan met het begrip “ Devolutie”, oftwel het achteruit evolueren van een soort, of inteligent levende wezens, welke door hun eigen gedrag binnen het universele en cosmische geheel, inclusief het veranderen van het natuurlijke verloop van evolutie op een planeet, dwz de evolutie van diverse levensvormen op een planeet beinvloeden, dat de Nibiruanen zichzelf door hun eigen beslissingen welk het gehele Nibiruaanse ras beinvloedde, tot uitsterven gedoemd zag. ( weet er helaas geen betere bewoordingen voor ).. Binnen dezer mijne gedachten, denk ik ook dat de Nibiruanen momenteel anno 2015 zijn uitgestorven, oftewel niet meer als levende wezens in de cosmos aanwezig zijn. Niet op de planeet “ Nibiru”, niet meer op de planeet genoemd Aarde, ( gezien de diverse archeologische vondsten van verlengde schedels ), en niet meer voorkomend in onze melkweg, en het gehele heelal. Ik ben van mening dat enkel de genetisch gemanipuleerde levensvormen nog een herrinering vormen aan deze “Nibiruanen”.( daar mijn gedachten hierover niet wetenschapelijk bewijsbaar zijn, is dit dus ook een hypothese !). Toch zie ik mijn hypothese enigsinds ondersteund door onderzoek welk Robert Boerman heeft gedaan naar diverse graancircels in 2011. Hij geeft in zijn boek via joodse tekst vertalingen en koppelingen weer, via antieke talen, dat een door hem grondig onderzochte graancircel formatie, welk een soort van DNA string voorstelde, diverse woorden samenkomen tot een soort zin. Hierbij een eigen interpretatie wat ik uit het schrihjven van R Boerman opmaak,: “ In het verleden is met bloed van een overleden of dode vreemdeling, de levenskracht voortijdig in de mens gebracht” . Dit is dus mijn eigen interpretatie van een zinsnede die door R Boerman ontcijferdt is uit een graancircel. Ik voeg hier dus ook mijn persoonlijke devolutie toe aan een tekst die door R. Boerman is ontcijferd. Een ieder is wat mij betreft vrij om zijn of haar gedachten daar zelfstandig over te vormen.

Deze levensvorm heeft een verhoogd voorhoofd, een vorm die je, als je onderzoek doet naar “ aliens” eigenlijk zelden tot nooit tegenkomt. In de film die op youtube vertoond wordt, is eerst te zien dat er een “UFO” ergens in de bossen naar beneden gaat, de filmer gaat met zijn auto richting de plek, en ziet vervolgens dit zeer onbekende wezen. Onbekend maakt onbemind en daar onbekend met buitenaardse levens vormen, ontstaat er een enorme angst in de persoon die dit filmt. Hij pakt een boomstronk, en geeft het wezen diverse klappen, waarna het wezen nog even knippert met de ogen , en daarna het bewustzijn verliest.( link volgt later )

Overigens In figuur 17 heeft het laatste kleifiguurtje een wenkbrouwlijn of tekening die zeer overeenkomt met de wenkbrouwlijn / tekening van de “alien” die in de youtubefilmpjes optreed. Dit is wel een belangrijk detail wat niet zo een twee drie verzonnen kan worden, en wat enkel na grondig onderzoek aan het licht kan komen.

Ik vind de film aannemelijk, met name door het uiterlijk van het wezen, welk totaal niet overeenkomt met de {comerrcieel gepromote} “grey” aliens, groen met de grote ogen, maar wat ik enigsinds vreemd vind is de reaktie van de filmer die de camera gewoon blijft vasthouden, en blijft filmen hoe die persoon terwijl hij de camera vasthoud, het wezen met een boomstronk buiten bewustzijn slaat. ( het kan een specifieke reaktie van de filmer zijn. Toch is dit slechts een van de sporadische filmpjes die ik van dit wezen op “youtube” heb gezien. In andere filmpjes was de angst-reaktie zo groot dat de filmer het op een lopen zette, of uit een auto sprong en hard wegrende.

De meeste aliens die in de huidige tijd op moderne media als internet de ronde doen zijn de grijze aliens met grote zwarte ogen. Hierover in hoofdstuk 12 meer.

************************************************************************************Hoofdstuk 4 Antiek Egypte

Hoewel er vanuit het oude Egypte veel is overgeleverd, zijn er weinig beelden die herinneren aan de oude heersers. Mede door diverse oorlogen is er ook veel verloren en bijna onherkenbaar veranderd.

In Egypte zien we diverse thema's van het masker terug komen als belangrijk gegeven van macht, De vogelachtige maskers kunnen in verband gebracht worden met diverse mythen over vogelmannen of birdwarriors, en het masker is in oude Egyptische afbeeldingen nog aardig goed herkenbaar als een soort kop op een staf. W.Witteveen heeft het in zijn boek omschreven als de “Was-scepter”.

Dat niet alleen de Was-scepter een afgeleid symbool van macht is welk door de Nibiruanen aan de koningen hadden doorgegeven maar dat ook een genetische afstamming van de Nibiruanen een feit was kunnen we zien aan de verlengde schedelstructuur. Deze schedelstructuur is en wordt in onze tijd verkeerd geinterpreteerd als zijnde een uiting van kunst en een stijl-kenmerk. Waar de schedelstructuur in botten voorkomt is deze veelal verandert verdoezeld en aangepast aan ons “wetenschappelijk “ kader. Je kunt je daarbij afvragen in hoeverre wetenschap waarbij feiten verdoezeld worden, of in diepe stoffige kelders opzij gezet, dan nog wetenschap genoemd mag worden.

Fig 16 : Afbeelding van Toutanchamon met verlengde schedel. Het vreemde is dat in moderne afbeeldingen de verlengde schedel van Toutanchamon eigenlijk nergens opduikt.Het kan zeer wel te maken hebben met het beeld wat wij in de wetenschap ons hebben gevormd, en dat een verlengde schedel structuur daar niet in past, waarbij er een zeer modern gegeven wordt toegepast, namelijk het weglaten van onbegrepen zaken, of het bewust weghalen of weglaten van zaken die niet binnen het huidig wetenschappelijk aanvaarde kader passen. In korte bewoordingen gezegd, het manipuleren van archeologische vondsten zodat wij als moderne mensen anno 2015, de vondsten zonder problemen binnen het ons gestelde wetenschappelijke kader kunnen plaatsen. In onze tijd wordt de verlengde schedel puur als expressievorm gezien, dit geeft heel veel aan over ons huidig denken dan dat het iets over de betreffende tijd waarin het is gemaakt weergeeft, of dat het iets zegt over het sculptuur of de afbeelding zelf. Toutanchamon was een zoon van Achnaton of Echnaton.

Links Echnaton, die nog een paar kenmerken heeft overgeerfd.

Echnaton regeerde van 1364 tot 1347 v Chr.( was aanhager van de zonnegod ATON), was niet geliefd bij de Egyptenaren van die tijd, zijn naam werd na zijn dood zoveelmogelijk gewist en vergeten., Toutanckaton zijn jonge opvolger, moest zijn naam zelfs veranderen in Toutanckamon.

Bij de oude Egyptenaren was het ook de gewoonte om de verhoogde schedel met doeken te tooien, oa om ook op die wijze hun afkomst extra te benadrukken.Bij stenen beelden benadrukte een soort hoge hoed ook nog eens extra de afkomst.De hoofdtooi werd gesierd met een afbeelding van een slang, symbool van de Farao.

Het mooie is dat zeer recentelijk genetisch onderzoek waarbij oa materiaal van Achnaton onderzocht is rond mei juni 2015 gepubliceerd is.Genetisch onderzoek van Achnaton

Het oorspronkelijke artikel is in het engels (origineel hiernaast). Onderzoek door Stuart Fleischman, en zijn team gedaan vanaf 2008.

Hieronder volgt een vertaling van het artikel.

http://ouralienpast.com/category/egypt/

Google search

https://www.google.nl/search?q=Stuart+Fleischmann&ie

=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=c3Ej

Vp-sDaLgyQO9lZKADA#q=stuart+fleischmann+egypt

Een nieuw genetische studie suggereert dat een lijn of afkomst van Egyptische pharaos onderworpen waren aan opzettelijke genetische manipulatie door een technologisch geavanceerde beschaving. Sommigen zullen dit als definitief bewijs aanvoeren dat de bouwers van de piramiden een sterke connectie hadden met wezens die van origine elders uit het universum afkomstig waren.

Stuart Fleischman, Assitent Proffessor voor Vergelijkende Genoomstudies van de Zwitserse Universtiteit in Cairo en zijn team hebben recentelijk ( mei juni 2015 ) hun resultaten gepubliceerd van een 7 - jaar durende studie, waarbij de genstructuur van 9 antieke Egyptische Pharao's in kaart werdt gebracht. Indien de gegevens kloppen dan kunnen hun bevindingen potentieel onze kijk op de geschiedenis veranderen.

Fleischmann en zijn team stelden de samples van het antieke DNA bloot aan een proces wat Polymerse Chain Reaction (PCR) genoemd wordt:( Polymere Ketting Reaktie.) In het veld van moleculaire biologie wordt deze techniek vaak gebruikt om een klein stukje DNA te kopieeren en te versterken, dit geeft de onderzoekers de mogelijkheid om een beter beeld te krijgen van iemands genetische opmaak of vingerafdruk.

8 van de 9 samples waren interresant maar met doorsnee bekende resultaten. De 9e sample behoorde tot Achnaton, de mysterieuse Pharao van rond de 14e eeuw v Chr, en vader van Toutanchamon. Een klein fragment van verdroogt hersenweefsel was de bron van de DNA sample, en de test was herhaald met botweefsel, maar de zelfde resultaten werden behaald.

Een van de verantwoordelijke genen was een gen genaamd CXPAC-5, welke verantwoordelijk is voor de groei van de cortex De anomalie is te zien in de afbeelding hieronder.

Het lijkt er op dat de verhoogde activiteit in Achnaton's gen suggereerd dat hij een grotere craniale capaciteit had, daar hij meer cortexiale hersenen kwijt moest. maw, het suggereert een hoog voorhoofd of verhoogde of verlengde schedelstructuur. Maar wat voor mutatie is verantwoordelijk voor groei van menselijke hersenen. Zulke technieken moeten, ondanks enorme doorbraken in de genetische wetenschap, nog ontdekt worden. Kan dit 3,300 jaar oude bewijs zijn voor antieke genetische manipulatie? Was dit het werk van buitenaardse intelligente wezens? Is de mythologie van antiek Egypte meer dan een collectie mooie verhalen?

Prof. Fleischmann legt uit:. Telomerase [ een genetisch enzym] ( wordt verbruikt bij en is nodig bij celdeling ) wordt alleen compleet verbruikt bij twee processen: extreme ouderdom, en extreme mutatie. Genetische en archeologische data suggereren dat AmenhotepIV/Akhenaten ongeveer 45 jaar leefde. Een dergelijke leeftijd is niet genoeg om alle chromosomale telomerase te verbruiken. Dit laat ruimte voor een onprettige maar mogelijke verklaring. ( *hypothese wordt hier niet uitgebreid genoemd )

Deze hypothese wordt ondersteund door het feit dat analyse met een electronen microscoop diverse nucleotidische littekens aantoont, dit wijst er op dat de DNA helix zichzelf heeft gerepareerd na te zijn blootgesteld aan een sterk mutageen.

Sugerreert dit dat Achnaton ( een van Egypte's meest mysterieuse pharaos ) tijdens zijn leven aan genetische manipulatie onderworpen was? Voor wat het waard is deze these lijkt de theorie te bevestigen dat antieke aliens ooit de beschaving bezochten die zich aan de oevers van de Nijl bevond.

********

Genetic Research of Aknaton

Research done by : Stuart Fleischmann, Assistant Professor of Comparative Genomics at the Swiss University in Cairo and his team from 2008.A new genetic study suggests a lineage of Egyptian pharaohs were subjected to willful genetic manipulation by a technologically advanced civilization. Some would call this definitive proof that the builders of the pyramids had a strong connection with beings that originated elsewhere in the universe.Stuart Fleischmann, Assistant Professor of Comparative Genomics at the Swiss University in Cairo and his team have recently published the results of a 7-year study that mapped the genomes of 9 ancient Egyptian Pharaohs. If proven correct, their findings could potentially change the world’s history books.Fleischmann and his team subjected the precious samples of ancient DNA to a process called Polymerse Chain Reaction (PCR). In the field of molecular biology this technique is often used to replicate and amplify a single copy of a piece of DNA, giving researchers a clear picture of someone’s genetic fingerprint.Eight out of nine samples returned interesting but typical results. The ninth sample belonged to Akhenaten, the enigmatic 14th century BC pharaoh and father of Tutankhamun. A small fragment of desiccated brain tissue had been the source of the DNA sample and the test was repeated using bone tissue but the same results were obtained.

One of the culprits was a gene called CXPAC-5, which is responsible for cortex growth. The anomaly is visible in the image below

It appears this increased activity in Akhenaten’s genome would suggest he had a higher cranial capacity because of the need to house a larger cortex. But what mutation would have caused a human brain to grow? We have yet to discover such a technique despite years of breakthroughs in genetics. Could this 3,300 year-old evidence point out ancient genetic manipulation? Was it the work of advanced extraterrestrial beings?

Is the mythology of ancient Egypt more than a collection of allegoric tales?

Prof. Fleischmann explains: Telomerase [a genetic enzyme] is only expended by two processes: extreme aging and extreme mutation. Genetic and archaeological data suggests Amenhotep IV/Akhenaten lived to about 45 years of age. That is not nearly enough to consume all the chromosomal telomerase, leaving behind one inconvenient but possible explanation.This hypothesis is also backed up by the fact that electron microscope analysis revealed signs of nucleotidic cicatrix, which is a telltale sign of the DNA helix healing after being exposed to strong mutagens.”Does this suggest that Akhenaten, one of ancient Egypt’s most mysterious pharaohs, was subjected to genetic modification during his life? If anything, this allegation supports the theory that ancient aliens once visited the civilization that lived along the banks of the Nile.

**********Hier wil ik even gebruik maken van de ruimte om mijn notities en voetnoten bij bovenstaande deel van het artikel te plaatsen....Vanuit gesprekken gevoerd met wetenschappers tjdens de open dag van ESA, weet ik dat wetenschappers zeer behoudend en conservatief zijn. Dit komt ook naar boven in het aangegeven artikel. In het onderzoeksartikel wordt er vanuitgegaan dat een mutatie verantwoordelijk is voor de groei van de craniale hersenen ( hersenschors ). Tevens wordt er vanuit gegaan dat genetische manipulatie is ontstaan door een extern mutageen.. Hoewel het onderzoek goede gegevens opleverd, is de interpretatie van de gegevens vaak moeilijk. Ook de vragen die gesteld worden wijzen in de richting van koffiedik kijken. Bijvoorbeeld :...suggereert dit dat..bewijs zijn voor antieke genetische manipulatie? ......is dit bewijs voor....tijdens zijn leven aan genetische manipulatie onderworpen was? Deze vragen gaan uit van de gedachte dat er genetische manipulatie in het spel is geweest, dit is mijns inziens niet direct het geval, althans niet bij de persoon Achnaton.

De onderzoekers gaan mede door geconcentreerde aandacht op hun onderzoeksveld, geheel voorbij aan de link met verlengde schedels die overal op de wereld gevonden zijn en worden. Wellicht hebben de wetenschappers deze link nog niet weten te leggen Een natuurlijk overgeerfde eigenschap, waarbij een verlengde schedelstructuur als een hersenstructuur ontstaat wordt niet genoemd. Hoewel mijn visie in dit werk vormgegeven, ook een hypothese is, omvat mijn hypothese wel zeer veel aanwijzingen voor een ooit op onnatuurlijke wijze overgebrachte genetische structuur, welke zich in de loop van de tijd op natuurlijke wijze voortzette en verspreidde in de nakomelingen.Een ander interresant stukje bewijs steunt deze hypothese eveneens. Het plaatje onder toont twee microscoop foto's van botweefsel genomen van de schedel van Achnaton en van een andere mummy van dezelfde leeftijd

Another interesting piece of evidence provides backing to this hypothesis. The image below shows two microscope photographs of osseous tissue sampled from the skull of Akhenaten and that of a different mummy of the same age.Het botweefsel aan de linkerkant is veel dichter en fundamenteel anders op nanoscopisch niveao. Kan deze vergroote sterkte van de schedelbotten een indicator zijn van vergroote hersenontwikkeling?

Dit is een zeer opwindende fondst om zo te zeggen,”gaf Fleischmann aan de pers aan” Mijn team en ik hebben de onderzoekspapieren aangeboden voor korte revieuw, we hebben de testen voldoende keren herhaald en herhaald waardoor we voldoende zekerheid hebben dat de testen accuraat zijn.

Ik kan niet aangeven wat de volledige implicatie van onze bevindingen is, maar ik geloof zeker dat zij de wetenschappelijke wereld een richting aanwijzen die een x tientallen jaren geleden direct verstoten zou zijn.

Als deze studie goed is, dan kan het een ongeevenaarde paradigma-verschuiving te weeg brengen. Als buitenaardse wezen zich duizenden jaren geleden aktief bemoeiden met de levens van de meest machtige personen, betekent dat dan dat ze terugkomen? Wellicht zijn ze nooit weggegaan.

Maar het belangrijkste aspect zou zijn dat er individuele mensen bestaan, directe afstammelingen van de antieke Egyptische koninklijke lijn, die nog steeds buitenaardse genen hebben in hun genetische structuur.

The bone tissue on the left is far denser and fundamentally different at a nanoscopic scale. Could this increase in strength of the skull bones be an indicator of increased brain development?

This is an exciting finding, to say the least,” Fleischmann told press. “My team and I have submitted the papers for peer review and we’ve done and redone the tests enough times that we’re confident they’re accurate.I don’t know the full implication of our findings but I certainly believe they should at least point the scientific community in a direction that would have been immediately dismissed just a few decades ago.”

If this study is correct, it could trigger an unprecedented paradigm shift. If aliens were actively involved in the life of the most powerful individuals thousands of years ago, does that mean they’ll return? Perhaps they never left at all.

But the most important aspect would be the existence of individuals, direct descendants of ancient Egypt’s royal lineage, that still posses the alien genes implanted in their ancestors’ genomes.
Tot zover het artikel, het geeft niet alleen aan dat de genetische structuur zorgde voor een verlengde schedel, maar ook voor een verstevigde botstructuur.Hoewel minder duidelijk zijn er nog wel degelijk lijntjes te vinden die verwijzen naar de oude heersers, zoals in deze afbeelding. waar de kindertjes oa de lange schedelvorm hebben. ( bij de volwassen figuren is het niet te zien door de hoofdtooi die gedragen wordt.)


(Onder onuitgewerkte tekstfragmenten.)

Hier zien we een borstbeeld ( zeer waarschijnlijk van Nefertiti )welk herinnerd aan de vreemde heersers met de hoge voorhoofden.( Annunaki / Nephilim oid )In de tegenwoordeige tijd nemen we algemeen aan dat deze vorm van de schedel in die periode het hoogste schoonheidsideaal was, niet beseffend dat het beeld wel eens een waarheidsgetrouwe weergave is, van de schedelvorm uit die tijd.

Wat verwijst nog meer naar de oude heersers van weleer?

Als voorbeeld nogmaals het masker, welke gereflecteerd wordt in diverse Egyptische afbeeldingen als een staf.

Gaandeweg in het tijdsverloop verdwijnt het maskerachtige uiterlijk op de staf en wordt de macht meer abstract aangegeven door een soort gekromde haak.

Hoe meer we naar de moderne tijd gaan hoe minder specifiek de aanwijzingen worden naar het zeer verre verleden.In de huidige tijd kunnen we wel vele zaken terugvinden die verwijzen naar het oude Egypte.

Zoals bv het alziend oog of oog van horus,wat we niet enkel in de bouw terug zien maar ook in moderne kunstuitingen, en aankondigingen zoals DjGuide..

De slangvormige figuur op het hoofd van de Farao, welk veranderd is in een takelhaak, Op onze heilige koeien vinden we trouwens ook diverse symbolen terug die verwijzen naar oude ( heilige symboliek uit Egypte ) Het is daardoor waarschijnlijk dat dergelijke voertuigen als status symbool in ons bewustzijn zijn doorgedrongen.Verder naar Page 2