Frontier symposium 2012

"In this time in history, we are to take nothing personally, least of all ourselves.

For the moment that we do, our spiritual growt and journey comes to a halt.

The time of the lone wolf is over. Gather yourselves!

Bannish the word struggle from your attitude and vocabulary.

All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

We are the one's we've been waiting for."

Hopi elders


Deze webpage bevat een samenvatting van een aantal lezingen.

http://frontierworld.nl/

Een gezellige dag met veel inspirerende sprekers, en veel positive vibe's, geheel tegen de huidige crisis vibe' trends in.

Daar waar de regering angst, twijfel en onrust zaait, geven de sprekers op dit symposium een gebalanceerde kijk op ontwikkelingen die wij niet via de gewone, media te zien krijgen.

In het algemeen is ons paradigma van vandaag verouderd,

De aarde is niet meer plat, maar rond, wat is dat een aarde die rond is? .... vragen wij ons met zijn allen af?

Peter Toonen. De Onthulling...... Peter gaf ons aan dat er een wereldwijde juristen groep actief is de Spirelaw group.

Hij vertelde verder over de Mayakalender en deze tijd. Tijd omgezet in getallen, gaf een grafiek waarbij nu in 2012 tijdlijnen bij elkaar komen. Uiterlijk lijkt het een rommeltje, maar de innerlijke wereld komt naar buiten.

Tijd kan holografisch zijn, eenheden met dezelfde soort getallen komen in diverse grafieken naar voren.

De nieuwe technologie is er, maar door innerlijke bewustzijn implementeren we die technologie niet, waarom?

Ons innerlijk bewustzijn is achtergebleven in ontwikkeling, heeft te wijnig aandacht gehad in onze materialistisch georienteerde maatschappij.

Uit de Symposium folder: " Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een belangrijke rol speelt"

www.natuurlijketijd.nl

www.mayatijd.nl

www.inspiratie2012.nl

Rupert Sheldrake kwam met de theorie van de morfogenetische

velden welk gelijk is aan de Aether theorie.

Piet Vergunst www.jouwkoers.com

"De spiegel van Kozyrev"

Kozyrev was een astrofysicus.

Met de spiegel kun je je eigen veld = torsieveld

( etherisch dubbel )

gewaarworden en voelen.

Inspiratiebronnen:

Filosoof Geulings " Wat je niet kent kun je niet doen"

Olga Kharitidi , boek" Het pad naar de Sjamaan"


Kozyrev was een astrofysicus, onderzocht de Aether, de spiegel houd het aardmagnetisch veld tegen.,

dat aardmagnetischveld werkt als een sluier en als dat weg is, is de ruis er niet meer, de waarneming wordt dan zuiverder

en andere vermogens kunnen zich ontwikkelen.

Door een apparaat is het bewustzijn te trainen.

In het westen zijn we gewend te werken volgens het princiepe, aanname tot het tegendeel bewezen is =de waarheid.

Anders, ervaringswetenschap, dat wat werkt = waarheid.

Russische wetenschap, dat wat werkt=waarheid, praktische wetenschap, en een andere wijze van feiten verzamelen.

We hebben diverse brillen om de werkelijkheid te bezien,

Materie bril ( gekoppeld met Fysiek dubbel )/

Golf bril ( gekoppeld met Emotioneel dubbel )/

Velden bril ( gekoppeld met het Etherisch dubbel ) /........

Er is weinig bekend over de velden theorie, het is een onderzoeksgebied welk nouwelijks bestaat.......Energie volgt de aandacht.

( In mijn ervaring( free-floating ) is er een positief veld, en een negatief veld, het negatief veld is waar te nemen als een soort donkere waas in een bepaalde omgeving )

Er zijn door de fysieke bril wetten opgesteld als :

de maximum snelheid van het licht, daarna is er verder niets.

Deze aanname klopt niet met wat we nu weten met de velden bril.(het direct weten)

Onze meetwijzen zijn eigenlijk te grof om de velden te kunnen meten.

Licht bestaat uit zowel golf als uit deeltjes, wat doet het licht golven?, Licht maakt gebruik van het morfogenetische veld om in te golven.

Kozyrev bestudeerde het torsie veld van de sterren, de torsie vanuit een ster gaat eigenlijk zo snel dat het eigenlijk tegelijkertijd is.

Het geeft een awareness in time, leven in het nu, welk weer verwijst naar de Hopi Indianen.

De spiegel maakt je bewust van het KA lichaam of Etherisch dubbel.

Dat lichaam is verbonden met de Epifyse via het Zilverenkoord, soms ook wel de jacobsladder genoemd, het staat in verband met de lichtstofwisseling.

( denk bv aan lichttherapie bij depressie's )

de Epifyse is een belangrijk elemen, het regelt onts waak / slaap ritme, maar bevat ook kristallen, en produceert melatonine,een chemische stof wordt aangemaakt DMT, welk in verband staat met droomtoestanden.

Het orgaantje de epifyse heeft in doorsnede gelijkenis met het oog van RA, of het oog van Horus, en het orgaantje heeft zelfs een retina.

Spiegel ervaringen kunnen zijn eerdere levens,

schoonmaak van het Etherisch dubbel, karmavergruizer, de potentie is energiek, je komt sneller bij je eigen rustpunt ( eigen nulpunt ) ook wel je innerlijke stilte genoemd.Het activeerd de creatieve processen in de mens, het is het gewaarworden dat het patronen doorbreekt.Ad Broere Het paradigma van de nieuwe economie.

Ad Broere Het paradigma van de nieuwe economie. Geld is energie heeft te maken met spirituele zaken. De schoonheid van de aarde kan weerklank vinden in onszelf, de innerlijke schoonheid.

www.adbroere.nl

Georgia guidestone's 1980 het opvallendste is , houd het aantal mensen onder de 500 miljoen, nu 7 miljard.Begeleid de voortplanting die getuigt van wijsheid.

Dat betekend dat volgens de richtlijnen van deze guidestones,

6,5 miljard mensen afgeslacht dienen te worden,

en dat daarna de voortplanting gereguleerd dient te worden.

In zijn algemeenheid is dit een kortzichtige kijk op de mensheid, en op het menselijk wezen.

Economische wetenschap is gebaseerd op een materialistische visie. Anit Goswami. "You are not a materialistic being, "

Het idee,"Alles is beperkt"geld is het uitgangspunt, het idee van schaarste is een gecreerd idee, niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

Rond het jaar nul waren er geldwisselaars, deze werden door Jezus uit de voorhof gejaagd, geld met geld verdienen werkt uiteindelijk destructief.


Centrale banken 1e bank v Engeland,1694 daarna in 1913 Federal reserve bank VS

Banken waren opgezet door private personen, kortom centrale banken zijn private instituten.

Geld van banken kwam terecht oa by de Rothschilds, geld maken met geld, Zij waren een van de financiers van de legers in WW 1 en WW2.

Momenteel is niet al het geld gedekt door goudreserve,

( wellicht dat er nu zo,n vraag is naar edelmetalen )

Het geld is gedeeltelijk gedekt door goud, tot 1971, daarna was het geld gebaseerd op vertrouwen, maar niet door goud gedekt.

In Nederland heeft 10% een groot vermogen, 90% heeft een klein vermogen,

Vermogensongelijkheid groeit ,er zijn en komen meer mensen zonder vermogensbuffer, er is een gat tussen reele lonen en reele productiviteit.

Er is minder werk voor hoger opgeleiden.

( Nederland nr 1 in de kennis economie? ? ? )

Wel Nederland nr 1 in Big brother technologie.


In de Eurozone is 11,3% werkeloos

Mensen die onder de armoede grens leven in NL is 1,3 milj is 8%.

In de EU is het 115 Milj, is 23,4 %

In Griekenland is het3 milj inwoners is 27,7 %

Het systeem was built this way, hebzucht en egoisme, het systeemlijdt tot crisis en tot oorlogen.

Deze circel moet doorbroken worden.

Geldeconomie is gekoppeld aan oorlogen,

het is de Darth Vader die de geldeconomie beschermt : ME en veiligheidstroepen.

Menselijke economie komt onder druk,... telt onze gebruiksbeleving mee ?

Gaan we naar plan MVH ( meer van hetzelfde )= ontregeling van de maatschappij en opkomst van faschistische groeperingen,

en een staat waarin mensen meer openstaan voor een dictatuur.

Of gaan we naar plan MENS. vernieuwende initiatieven aandacht voor welzijn van de aarde en het leven.

Gaan we van een wereld van geld is het uitganspunt of gaan we naar een nieuw paradigma, geld is het middel.Luca v Dinter

Introductie van het Souvereine mensconcept..

Een andere kijk op de wereld, de souvereine mens.

Platform argusoog, vrije mens wat betekend dat?

Bij de geboorte worden onze namen opgenomen in het Gemeentelijk register, dit is een juridische entiteit,

" de Natuurlijke Persoon" genaamd.

Uit het latijn, personna betekend masker.

Natuurlijk persoon is een mens die niet als biologische entiteit benaderd wordt maar als juridische entiteit.

Toch zijn wij mensen biologische entiteiten, de naam is slechts het etiketje wat op ons is geplakt

Het juridisch etiket is gekoppeld aan het Staatsburgerschap.

Bestaat er een contract van het staatsburgerschap? Waar is dat contract? Of heeft de staat jou zonder jouw toestemming tot een juridische entiteit " Natuurlijke Persoon" gemaakt?...... De Natuurlijke Persoon is eigenlijk fictie, een verzonnen iets, daarmee is het staatsburgerschap eigenlijk hetzelfde.(MVH)

We doen alsof wij onze naam zijn, en we benaderen elkaar niet als menszijn.

Wat is de souvereine mens, souvereiniteit is ook een weg naar binnen, om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven.

Het BSN ( BURGER SERVICE NUMMER ) geeft eigenlijk ook al aan dat wij momenteel een onderdeel zijn van een commerciele machine.

Meer weten ? kijk op : www.ikclaimmijnnaam.nl

www.projectwonderland.nlMarcel Messing www.marcelmessing.nl " De Transhumane Mens, bevrijding of duivels complot" www.wijwordenwakker.org

Marcel Messing Antropoloog, filosoof, vergelijkend godsdienst wetenschapper.

Een monnik vroeg aan Boedha, hoe oud is het heelal?

Boedha antwoordde : het heeft geen begin en geen einde,

Hoe zit het dan met de onwetendheid vroeg de monnik,

Hoewel het heelal geen einde kent, komt er wel een einde aan de onwetendheid van de mens.

De mens is geschapen naar zijn voorbeeld, In zijn lezing kwamen zaken voorbij die mij deden denken aan het verhaal van

Devolutie de vergeten Evolutie.

( uit het infoboekje )

"Al jaren wordt er door topwetenschappers en het militair-industriele complex gewerkt aan de zogenoemde transhumane mens, met behulp van oa nanotechnologie, biotechnologie, en robottechnologie, genetica en hersenwetenschap wordt getracht om binnen enkele jaren de transhumane mens te intruoduceren die de imperfecte mens moet vervangen.

Door een supertechnologie, die voorgesteld wordt als 'de verlosser' van alle menselijke kwalen en beperktheden, maar die in feite demonisch van karakter is, worden de zielenkracht en geestkracht van de mens uitgeschakeld.

Hierdoor wordt de spirituele evolutie van de mens geblokkeerd en wordt de mens tot slaaf gemaakt van duistere krachten"

In de oudheid waren er de titanen, ook wel Nephalim genoemd ( gestorven reuzen die spiritueel zover bewust zijn dat ze zich via de geest in de mens kunnen indalen.)

Nimrod was een van die reuzen.

In de evolutie van de mens is er in het verleden ingegrepen waardoor de natuurlijke evolutie is veranderd, er was genetische uitwisseling tussen de Annunaki / Nephalim, en de mens.

De mens maakte een val in zijn evolutie (eigenlijk devolutie dus)

In oude babylonische voorstellingen zien we de schepping van een gemend wezen, die als slaaf diende.

Hoe gaat de mens verder op zijn evolutieoneel pad?

Gaan wij onszelf weer devolueren? Maken wij opnieuw een val in onze evolutie? Is de evolutie naar transhumane mens wel goed nieuws?

In de oude tijd heete het resultaat van het klonen van DNA Cheneri of Lulu. We gaan tegenwoordig steeds meer de kant op dat de mens geintegreerd wordt met de machine.


Gaan wij in de toekomst op deze wijze om met geboorte?

( Eigenlijk is dit proces al gaande, met name in ruimteschepen

waar door K I menselijke wezens zijn gemaakt.)

Denk aan de UFO ontvoeringen in de jaren 50 60 70.

Science fiction? of gewoon onwetendheid ?
Diverse televisie uitzendingen en serie's houden ons een spiegel voor van wat het uiteindelijk kan worden.

Hier in de serie Startrek waar Captain Picard, door de nanotechnologie van de Borg, is overgenomen.


We maken exosceletten zodat de mens sterker wordt, in feite door het verminderde gebruik van spieren worden deze spieren zwakker, en uiteindelijk lijdt dit tot atrofie van de spieren.

Ook in de film" the matrix worden mensen met exosceletten omringd om zich tegen de machines te verdedigen.

Moderne popgroepen als Daft punk, versprijden de boodschap dat wij mensen eigenlijk maar zwakke schakels zijn in de evolutie, het biologisch pakketje mens moet maar snel met een exoscelet sterker gemaakt worden.

Walgen wij van ons biologisch lichaam?

Darpa het Defensie apparaat van de US werkt keihard aan de ontwikkeling van diverse machine's die uitindelijk ingezet gaan worden tegen de mensheid.

( krijg jij ook het gevoel van de Swarzenegger films TERMINATOR ? )

De schepperfunctie is een tijdelijke rol van de scheppende kracht tussen de universa en heelallen in.

De uit de oudheid {archonten= oude machten}ook wel,

" gevallen engelen of wachters" begonnen de schepping te veranderen.

De krachten achter de huidige veranderingen [ oa Rothschilds ]

(wanen ? ) zich erfgenamen van de Nephilim, Annunaki.Door Frankema "Vaccin vrij". www.vaccinvrij.nl uit het infoboekje:

" Steeds meer mensen beseffen dat er iets niet klopt aan de reguliere voorlichting; dat de informatie onvolledig is en ons op het verkeerde been zet. We worden teruggeworpen op ons eigen gezonde verstand en intuitie en velen gaan op zoek naar informatie en nieuwe mogelijkijkheden....."

Wij zijn van nature mensen met bacterieen, 20% van deze bacterien is ziekteverwekkend.

Besmetting is onze natuurlijke staat van zijn, ons immunsysteem zorgt er voor dat we gezond zijn en blijven.

De medische wereld is een bedrijf,, bij de bevalling zijn er natuurlijke hormonale veranderingen, waardoor de vrouw vatbaarder is voor invloeden van buitenaf, juist op dat moment komt het consultatie bureau, met een angstprikkel.

Vaccinatie gebeurd met ziekten, het is een onnatuurlijke prikkel, hoewel het dode bacterieen zijn.

Pasteur kwam er achter dat zijn proefkonijnen ziek werden., vaccinaties zijn dode bacterien gekoppeld aan eenchemische gevaarlijke stof,Alluminium.

Zware metalen zijn oa oorzaak van ziekten als Parkinson, Alzheimer, MS. Hulpstoffen zijn diverse chemicalien zoals formaldehyde( sterkwater)en diverse kankerverwekkende stoffen.

Vaccins worden niet onderzocht op kankerverwekkende eigenschappen, of op mutagene eigenschappen.

Vaccins zijn geent op dieren, die hebben hun eigen bacterieen.

Het leven kent zijn natuurlijek gang van zaken, indien je goede voeding neemt, zuiver water drinkt, etc.

In de geschiedenis waren er eerst nog geen infectieziekten later bij de verstedelijking komt dit opzetten.

Eerst was er weinig hygiene, na 1910 was er meer hygiene.

Nu zijn er veel zaken veel schoner dan toen, maar nu hebben we vaccinaties.

Het immuun systeem zorgt voor de balans.

Kinderziekten zijn nodig om het imuun systeem sterker te maken.

Tetanus prik is niets anders dan gif, 2,5 nanogram is dodelijk voor de mens.

Tetanus zit in de ontlasting van Paarden, de prik is om de angst binnen onze ontstane angstcultuur te kalmeren.

Een systeem zoals bv het menselijk biologisch systeem in balans heeft de beste weerstand.De vaccinatie industrie is immoreel het gaat om geld en de vaccinatie markt.

P and C Free-floating.com all rights reserved.